Foteliki samochodowe
Rajdowe i dzieciece foteliki samochodowe.

Posts Tagged ‘wypożyczalnia samochodów katowice’

Dzialanie zasilacza tasmowego jest podobne do dzialania przenosnika tasmowego

Posted in Uncategorized  by admin
January 31st, 2018

Działanie zasilacza taśmowego jest podobne do działania przenośnika taśmowego. Zasilacze tego typu są stosowane do równomiernego zasilania taśmy przenośnika materiałami sypkimi o średnicy ziarn do 150 mm, Wydajność ich jest bardzo duża i dochodzi do 300 ms/godz, a długość ich wynosi od 1,0 do 5,0 m. Zasilacz wahadłowy składa się z leja zasilającego i rynny, której dnem jest ruchomy wózek, połączony z mimośrodem, wskutek czego ruchy wózka są postępowo powrotne. Przy ruchu postępowym razem z wózkiem przesuwa się naprzód pewna ilość materiału, a na jego miejsce zsypuje się pewna ilość nowego materiału. Przy ruchu wstecz materiał opierając się tylną ściankę leja ześlizguje się z wózka i pewna jego ilość przesypuje się przez przednią krawędź na taśmę przenośnika. Wydajność-zasilacza wahadłowego zależy od wielkości skoku mimośrodu i wahań wózka w jednostce czasu. Działanie zasilacza obrotowego jest podobne do działania prz enośnika ślimakowego. Wyładowanie materiałów z przenośników jak już wspomniano może się odbywać w jego końcu albo też za pomocą specjalnych urządzeń w dowolnym punkcie pośrednim. Samoczynne wyładowanie na bębnie końcowym przenośnika odbywa się pod wpływem działania własnego ciężaru materiału spadającego wskutek przegięcia taśmy na bębnie. Na kąt odchylenia od poziomu strumienia spadającego materiału ma bardzo duży wpływ prędkość taśmy. Znajomość tego kąta ma znaczenie przy projektowaniu rynien zsypowych oraz połączeń przenośników z innymi środkami transportowymi lub silosami. Wyładowywania przenoszonego materiału w dowolnym punkcie przenośnika odbywa się za pomocą tzw. usuwacza płużkowego. Jest to płaska lub odpowiednio wtygięta (w zależności od kształtu taśmy) zastawka, ustawiona ukośnie tuż pomad taśmą. Zastawka taka zamyka drogę materiałowi poruszającemu się z taśmą i skierowuje go na bok. [przypisy: wypożyczalnia samochodów katowice, wypożyczalnia samochodów Warszawa, wypożyczalnia aut gdańsk ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wypożyczalnia samochodów katowice’

Dzialanie zasilacza tasmowego jest podobne do dzialania przenosnika tasmowego

Posted in Uncategorized  by admin
January 31st, 2018

Przyczepy do przewozu długich ładunków. Do przewozu długich ładunków, np. drewna okrągłego i tartego, rur, stali zbrojeniowej itp. stosuje się przyczepy jednoosiowe (osie przyczepowe), których zadaniem jest jakby przedłużenie platformy samochodu ciężarowego lub przyczepy skrzyniowej w Polsce są produkowane seryjne przyczepy kłonicowe typu D-lO, składające się z dwóch części. Część pierwsza przyczepy może być zastosowana jako przedłużenie platformy ładunkowej samochodu lub skrzyniowej przyczepy samochodowej, natomiast obie części łącznię stanowią samodzielną przyczepę do przewozu dłużyc, ciągnioną przez samochód lub ciągnik. Przyczepa kłonicowa składa się z następujących części ramy nośnej, ramy podwozia, urządzenia zwrotnego, dyszla, hamulców i zestawów koro. Rama nośna składa się z dwóch oddzielnych ram, spiętych sworzniem na przednim i tylnym wózku podwozia. Ramy są całkowicie spawane i zaopatrzone w poprzeczne zęby, zapobiegające przesuwaniu się przewożonego materiału. Rama podwozia, składająca się z dwóch czworobocznych ram wózków, spawanych z ceowników, połączona jest za pośrednictwem resorów z osią zestawu kołowego. Przyczepa zaopatrzona jest w dwa hamulce najazdowy, działający samoczynnie na szczęki hamulców kół przednich w czasie hamowania pojazdu ciągnącego, oraz ręczny, działający na szczęki hamulców kół tylnych. Hamulce zdolne są utrzymać obciążoną przyczepę na spadku do 20 %. [hasła pokrewne: Wypożyczalnia samochodów Gdańsk, wypożyczalnia samochodów poznań, wypożyczalnia samochodów katowice ]

Comments Off

« Previous Entries