Foteliki samochodowe
Rajdowe i dzieciece foteliki samochodowe.

Posts Tagged ‘wypożyczalnia busów lublin’

Czopy łożyskowe wału korbowego

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

W celu wyznaczenia zużycia mierzy się średnicę czopa w kierunku podłużnym w dwóch punktach odległych 7 – 10 mm 0d końców czopa, w dwóch prostopadłych do siebie płaszczyznach. Na podstawie pomiarów ustala się wymiary naprawcze czopów głównych i korbowych. Prostolinijność walu korbowego sprawdza się przez pomiar mimośrodowości („bicia”) środkowego czopa głównego wału osadzonego w kłach lub podpartego na dwóch pryzmach. W razie stwierdzenia mimośrodowości powyżej 0,05 mm, której na ogół nic można usunąć przez szlifowanie czopów głównych na wymiar naprawczy, wał korbowy prostuje się na zimno na prasie Śrubowej lub hydraulicznej.
Czopy łożyskowe wału korbowego szlifuje sie na wymiar naprawczy na specjalnej szlifierce zaopatrzonej w uchwyty do mocowania i centrowania wału. Uchwyty te pozwalają na mocowanie szlifowanego wału w taki sposób, że osie czopów korbowych znajdują się dokładnie w osi obrotu wrzeciona. [hasła pokrewne: wycieraczki samochodowe, Obrabiarki CNC, pasy napędowe ] Podczas szlifowania czopów wału należy zwracać uwagę, aby promienie zaokrąglenia na przejściach od czopa do ramienia wału były dostatecznie duże, ponieważ zbyt przejście może stać nia naprężeń. Po szlifowaniu często czopy łożyskowe wału korbowego poleruje się na specjalnych obrabiarkach przy użyciu ściernej taśmy płóciennej lub papierowej, albo dogładza. Zamiast szlifowania, niekiedy czopy; walu korbowego o niewielkim stopniu zużycia poddaje sie polerowaniu pastą ścierną na tokarce, przy użyciu specjalnych kleszczy drewnianych, wyłożonych twardym filcem lub docieraczek. Wszystkie czopy korbowe szlifowane są z reguły na jednakowy wymiar naprawczy, czopy główne powinny być również szlifowane na jednakowy wymiar naprawczy. Owalizacja i stożkowatość czopów wału korbowego po naprawie nie powinna przekraczać 0,01 . . .0,02 mm, a mimośrodowość („bicie”) środkowego czopa 0,03 . . . 0,05 mm. [patrz też: Firma transportowa, maszyny pakujące, wypożyczalnia busów lublin ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wypożyczalnia busów lublin’

Czopy łożyskowe wału korbowego

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Poziom oleju przekładniowego w skrzynce biegów i w przekładni głównej sprawdza się po odkręceniu korka wlewowego. Czynności te wykonuje się podczas postoju samochodu na kanale lub podnośniku po co najmniej kilkuminutowym postoju samochodu po zakończonej jeździe (w celu spłynięcia oleju ze ścianek obudów). Poziom oleju powinien sięgać do dolnej krawędzi otworu wlewowego. Jeżeli poziom oleju sięga niżej niż 5 mm od krawędzi otworu, należy go uzupełnić dolewając oleju tego samego gatunku.

Wymianę oleju należy wykonywać bezpośrednio po dłuższej jeździe, gdy olej w mechanizmach jest zagrzany. Aby wymienić olej w skrzynce biegów lub przekładni głównej, należy odkręcić korek spustowy, odczekać aż olej całkowicie ścieknie, zakręcić korek spustowy, po czym napełnić świeżym olejem skrzynkę biegów lub obudowę tylnego mostu. [hasła pokrewne: okucia do szkła, skup samochodów, wypożyczalnia busów lublin ]

Smarowanie piast kół przednich wiąże się z regulacją luzów łożysk tych kół. Czynność ta wymaga ściągnięcia piasty koła, wymycia łożysk, napełnienia smarem przestrzeni między łożyskami oraz wykonania właściwej regulacji naprężenia łożysk kół.

Podczas wykonywania tych czynności producent zaleca przestrzeganie następujących zasad:

— po nasmarowaniu łożysk przestrzeń między łożyskami w piaście należy wypełnić 60 g

smaru rozprowadzając go po ściankach komory;

— po zamontowaniu piasty na zwrotnicę dokręcić nakrętkę osi momentem 2 kGm, pokręcając przy tym piastą w celu właściwego ułożenia się wałeczków w łożyskach (należy użyć nowej nakrętki); poluzować nakrętkę i powtórnie dokręcić ją momentem 0,7 kGm; od tego położenia należy cofnąć nakrętkę o kąt około 30 0, tj. o pół odległości miedzy wierzchołkami sześciokąta; czynność ta zapewni uzyskanie właściwego luzu osiowego zawartego w granicach 0,025 +0,100 mm; dopuszczalny luz osiowy wynosi 0,13 mm;

— zapunktować nakrętkę w miejscach obu rowków na osi;

— napełnić pokrywę łożyska zewnętrznego smarem w ilości około 20 g.

 

Comments Off

« Previous Entries