Foteliki samochodowe
Rajdowe i dzieciece foteliki samochodowe.

Posts Tagged ‘witryny aluminiowe’

CZYSZCZENIE ZBIORNIKA PALIWA

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2016

Zbiornik paliwa umieszczony jest z tyłu samochodu. Zdjęcie zbiornika, w celu oczyszczenia i wypłukania oraz ewentualnego zabezpieczenia przed korozją, jest czynnością skomplikowaną. Dlatego też należy dbać o to, aby wlewane paliwo było czyste. Najlepiej więc pobierać je bezpośrednio z dystrybutorów CPN.
Przynajmniej raz w ciągu roku (w okresie obsługi zimowej) należy przemyć zbiornik paliwa bez zdejmowania go z samochodu. W tym celu należy wjechać samochodem na kanał, gdy w zbiorniku znajduje się niewielka ilość paliwa, wykręcić śrubę spustową i resztki paliwa zlać do podstawionego naczynia. Następnie zbiornik należy przemyć benzyną nieetylizowaną, a po jej spuszczeniu jeszcze raz zbiornik przepłukać benzyną Etylina 94. W czasie płukania zbiornika należy lekko kołysać tyłem samochodu.
Jednocześnie z płukaniem zbiornika należy przedmuchać pompką do ogumienia przewód, prowadzący od zbiornika do pompy paliwa. Przewód nalezy przedmuchiwać od strony pompy, w kierunku zbiornika paliwa. [patrz też: Wypożyczalnia busów, szyny prądowe, witryny aluminiowe ]
Układ chłodzenia w zasadzie nie wymaga żadnej obsługi, gdyż jest hermetycznie zamknięty. Płyn zawarty w układzie chłodzenia w ilości 5,8 1 nie zamarza do temperatury —35 0 C, a w wersji samochodów przeznaczonych do krajów o zimnym klimacie do —45 o c.
Gdy silnik jest zimny, w zbiorniku wyrównawczym poziom płynu powinien utrzymywać się między kreska— mi z napisem „Mini” i „Maxi”. Jeżeli poziom płynu jest niższy, należy wykręcić gwintowany korek i uzupełnić zbiornik oryginalnym płynem do połowy. Trzeba niezwłocznie ustalić przyczynę ubytku płynu i w razie konieczności oddać samochód ” do naprawy w specjalistycznej stacji obsługi. Po jakiejkolwiek naprawie, podczas której układ chłodzenia został choćby częściowo opróżniony, należy napełnić go odpowiednią ilością oryginalnego płynu przeciwmroźnego.
Co dwa lata lub co 30 000 km przebiegu należy przeprowadzać przegląd układu chłodzenia (opróżnienie, oczyszczenie, sprawdzenie i napełnienie). Oprócz tego należy systematycznie sprawdzać, czy nie ma wycieków i jaki jest poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym.
Jeżeli podczas jazdy lampka kontrolna temperatury cieczy chłodzącej będzie wskazywała nadmierny wzrost temperatury, należy zatrzymać samochód i sprawdzić poziom płynu oraz naciąg paska klinowego napędzającego pompę wody. W razie braku oryginalnego płynu chłodzącego, można go zastąpić doraźnie wodą. Należy do połowy napełnić zbiorniczek wyrównawczy, a następnie po ostygnięciu silnika odkręcić kluczem do świec korek chłodnicy i poziom płynu uzupełnić również wodą.

Comments Off

Posts Tagged ‘witryny aluminiowe’

CZYSZCZENIE ZBIORNIKA PALIWA

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2016

Po wyregulowaniu biegu jałowego silnika bardzo ważną czynnością jest sprawdzenie prawidłowości pracy gaźnika podczas szybkiego otwierania przepustnicy. W tym celu należy kilkakrotnie gwałtownie nacisnąć i zwolnić pedał przyspieszenia. Jeżeli przy tym silnik dławi się lub zatrzymuje, należy zwiększyć prędkość biegu jałowego silnika.
Ze względu na dość znaczny stopień sprężania, należy stosować Etylinę 94. Należy przy tym pamiętać, że przejście na paliwo o innej liczbie oktanowej wiąże się nie tylko z przestawieniem zapłonu, lecz również stwarza konieczność wyregulowania gaźnika. Dotyczy to przede wszystkim poziomu paliwa w komorze pływakowej, gdyż wraz ze zmianą paliwa zmienia się również ciężar właściwy paliwa. Poziom paliwa w komorze pływakowej należy wyregulować nawet wówczas, gdy nowy gatunek paliwa jest tylko nieznacznie cięższy lub lżejszy od używanego dotychczas.
Po zakończeniu czyszczenia lub regulacji gaźnika, należy kilkoma kroplami oleju silnikowego nasmarować złącza przegubowe cięgieł. Pompa paliwa umieszczona jest po prawej stronie kadłuba silnika. W celu rozebrania pompy, należy kluczem 9 mm odkręcić górną śrubę, zdjąć pokrywę oraz filtr. Między pokrywą a obudową znajduje się uszczelka, na którą trzeba zwrócić uwagę, gdyż najmniejsze nawet uszkodzenie może powodować przecieki i zahamowanie dopływu paliwa do gaźnika. [patrz też: Wypożyczalnia busów, szyny prądowe, witryny aluminiowe ]
Wszelkie zanieczyszczenia z wnętrza pompy należy usunąć małym pędzelkiem maczanym w benzynie nieetylizowanej, a następnie przedmuchać sprężonym powietrzem. Przed ponownym wkręceniem śruby A należy ją nasmarować olejem silnikowym i następnie dokręcić. Usytuowanie pompy paliwa niezbyt mocno, gdyż zerwanie gwintu (miękki materiał) spowodowałoby konieczność wymiany górnej części pompy.
W celu wymiany przepony należy wykręcić wkrętakiem osiem wkrętów znajdujących się na obwodzie pompy. Wówczas można zdjąć część górną pompy. Przepona rzadko ulega uszkodzeniu wskutek zużycia eksploatacyjnego. Zanieczyszczeniu ulega najczęściej wówczas, gdy wykonana została z niewłaściwego materiału lub wskutek działania paliwa i powietrza podczas długich przesłojów samochodu. Następuje wówczas tzw. skruszenie przepony. Niewłaściwie założona przepona może również ulec zużyciu w bardzo krótkim czasie.
Wymieniając zużytą przepone na nową należy pamiętać, że najpierw składa się obie części pompy, łącząc je dwiema przeciwległymi wkrętami, a następnie naciska się dźwignię, dzięki czemu przepona wygina się do dołu. Wówczas dopiero dokręca się pozostałe wkręty, na przemian po przekątnych wieloboku.
Jeżeli nowa przepona nie zostanie odkształcona wstępnie, to podczas pracy pompy będzie ona ulegała zbyt silnemu napinaniu i wskutek tego może szybko ulec zużyciu lub pęknięciu. Nowa przepona jest tania, a jednocześnie niezbędna w komplecie części zapasowych do samochodu i dlatego też każdy kierowca powinien mieć ją w samochodzie.

Comments Off

« Previous Entries