Foteliki samochodowe
Rajdowe i dzieciece foteliki samochodowe.

Posts Tagged ‘używane samochody’

Obsługa kół i ogumienia

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2016

Dla ułatwienia jego prowadzenia, kierowane koła przednie mają specjalne ustawienie. Jest ono dobierane indywidualnie dla każdego samochodu, zwykle na podstawie wyników badań doświadczalnych. Wielkości geometryczne ustawienia kół przednich należy według zaleceń wytwórni okresowo sprawdzać i regulować.
Ze względu na konieczność posiadania specjalnych przyrządów do sprawdzenia geometrii ustawienia kół, kierowca może we własnym zakresie sprawdzić i ewentualnie wyregulować jedynie zbieżność kół. Sprawdzenie kątów ustawienia kół należy powierzyć stacji obsługi. Dla informacji można jedynie podać, że kąty te dla samochodu Rg powinny wynosić: kąt pochylenia sworznia zwrotnicy 9 0 30, kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy g o ± 2 0 kąt pochylenia koła 1 0 40. Kąty te mierzy się przy całkowitym obciążeniu samochodu. [patrz też: używane samochody, Samochody używane, używane samochody poleasingowe ]
Zbieżność kół przednich w samochodach R8 i RIO bez obciążenia powinna wynosić 6 ± 1,5 mm. Po zsunięciu gumowej osłony A należy poluzować przeciwnakrętkę B, a następnie pokręcając głowicą C drążka D ustawić odpowiednią wartość zbieżności.
Przynajmniej raz na miesiąc należy sprawdzać ciśnienie w ogumieniu, gdy jest ono zimne. Koło zapasowe powinno być napompowane do ciśnienia zalecanego dla kół tylnych. Nie należy przy tym brać pod uwagę wzrostu ciśnienia wskutek upału lub szybkiej jazdy.
Wytwórnia zwraca uwagę, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa jazdy wszystkie opony na kołach samochodu (wraz z kołem zapasowym) powinny mieć te same wymiary, taką samą rzeźbę bieżnika i być wykonane przez tego samego producenta. Dotyczy to w szczególności opon promieniowych.
Co 10 000 km przebiegu należy zamienić koła. Po zmianie kół trzeba sprawdzić i wyregulować ciśnienie w ogumieniu.
Do obowiązków codziennej obsługi ogumienia należy zaliczyć wzrokową ocenę stanu opon, a szczególnie bieżników przednich kół. Nierównomierne i szybkie zużycie bieżników przednich kół świadczy o niewłaściwym ustawieniu zbieżności tych kół.
Wytwórnia zaleca co 2 miesiące sprawdzać poziom elektrolitu, który powinien sięgać ok. 15 mm powyżej płyt. W razie potrzeby uzupełnić poziom wodą destylowaną.
Raz na rok (najlepiej podczas obsługi zimowej) należy oczyścić drobnym papierem ściernym czopy i wnętrze zacisków akumulatora. W zimie, a szczególnie podczas silnych mrozów utrzymywać akumulator w stanie dobrze naładowanym, aby uniknąć zamarznięcia elektrolitu. W prawidłowo naładowanym akumulatorze elektrolit zamarza dopiero w temperaturze —40 0 C.
W razie unieruchomienia samochodu na dłuższy okres należy wyjąć akumulator, umieścić w ciepłym i suchym pomieszczeniu i raz na miesiąc doładowywać.
Odłączając akumulator należy zawsze zaczynać od zacisku ze znakiem aby uniknąć ryzyka powstania zwarcia. Podłączając akumulator trzeba zwrócić uwagę na znaki na czopach. Czop ze znakiem „—” musi być połączony z masą.

Comments Off

Posts Tagged ‘używane samochody’

Obsługa kół i ogumienia

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2016

Wyjęcie przednich amortyzatorów nie przedstawia większych trudności i może to wykonać każdy właściciel pojazdu. W celu wyjęcia przedniego amortyzatora należy samochód ustawić nad kanałem lub na podnośniku, mocno skręcić lub zdjąć koło, a następnie trzymając jedną ręką za obudowę, drugą ręką przy użyciu klucza płaskiego 14 mm odkręcić u góry przeciwnakrętkę i nakrętkę. Dalszą czynnością jest odkręcenie tym samym kluczem nakrętek, które mocują poprzeczkę amortyzatora.
Zbiornik płynu hamulcowego znajduje się w bagażniku, w pobliżu przegrody czołowej. W interesie własnego bezpieczeństwa należy jak najczęściej sprawdzać poziom płynu w zbiorniku. Powinien on sięgać do kreski „maximum”, lecz nie przekraczać jej. Należy również dbać, aby otworek odpowietrzający nie był zatkany. Wytwórnia zwraca uwagę, że układ hamulcowy powinien być napełniony wyłącznie płynem hamulcowym SAE 70R I.
Wszystkie koła zaopatrzone są w hamulce tarczowe. W czasie eksploatacji regulacja szczęk hamulcowych nie jest potrzebna, gdyż luz powstający wskutek zużycia okładzin kasowany jest samoczynnie. W razie zauważenia nadmiernego skoku jałowego pedału hamulca, braku oporu na pedale (pedał elastyczny) lub nadmiernego grzania się kół należy zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi.
Ręczny hamulec mechaniczny działa na tylne kola. Powinien on zacząć skutecznie działać po przesunięciu dźwigni na 5 lub najdalej 6 ząb zapadki. Jeżeli wówczas nie nastąpi zahamowanie tylnych kół, należy wyregulować luz ręcznego hamulca. W tym celu trzeba odkręcić przeciwnakrętkę, a następnie pokręcając Śrubę doprowadzić do lekkiego hamowania koła. Koło jednak powinno dać się obracać ręką. Następnie odkręcić śrubę regulacyjną 0 1/2 obrotu (max 3/4 obrotu) i dokręcić przeciwnakrętkę. Koło powinno obracać się bez wyczuwalnych oporów.
W starszych modelach samochodu R8 hamulec ręczny należy regulować przez zmianę długości cięgła. W tym celu po odkręceniu przeciwnakrętki należy pokręcać nakrętką regulacyjną aż do uzyskania efektu hamowania tylnych kół po zaciągnięciu dźwigni hamulca ręcznego na 5 ząb zapadki. Po regulacji dokręcić przeciwnakrętkę. [więcej w: używane samochody, Samochody używane, używane samochody poleasingowe ]
W razie stwierdzenia nagłego ubytku płynu hamulcowego nalezy bezwzględnie i niezwłocznie zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi w celu wykrycia i usunięcia nieszczelności. Jeżeli konieczne jest odpowietrzenie hamulców, to należy je wykonać.

Comments Off

« Previous Entries