Foteliki samochodowe
Rajdowe i dzieciece foteliki samochodowe.

Posts Tagged ‘używane samochody’

DOCIĄGANIE ŚRUB GŁOWICY

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

W toku eksploatacji, a szczególnie w okresie docierania, konieczne jest dociąganie śrub głowicy.
Kolejność odkręcania i dokręcania śrub musi być ściśle zachowana, żeby nie dopuścić do zwichrowania powierzchni styku głowicy z blokiem silnika, z tym że odkręcanie i przykręcanie śrub głowicy powinno odbywać się stopniowo za pomocą klucza dynamometrycznego.
Samochody FIAT 850 wyposażone są w sprzęgło jednotarczowe suche, a tarcza sprzęgła jest wyłożona dwustronnie nitowaną okładziną cierną.
Docisk tarczy sprzęgła i pierścienia koła zamachowego zabezpiecza jedna centralna sprężyna płytkowa. Zastosowanie jej obniżyło w sposób wydatny liczbę części składowych sprzęgła i uprościło jego regulacje i obsługę,
Jedną z czynności obsługowych w odniesieniu do sprzęgła jest okresowe sprawdzenie ruchu jałowego łożyska oporowego, a tym samym i skoku jałowego pedału sprzęgła za pomocą zmiany długości cięgła. Sprawdzenie i regulację tego skoku przeprowadzać należy po każdych 5000 km przebiegu. Skok pedału sprzęgła powinien wynosić 35—40 mm, co odpowiada 2 mm luzu między łożyskiem oporowym sprzęgła a pierścieniem oporowym.
Zachowanie luzu na pedale sprzęgła jest bardzo istotne, ponieważ zapewnia pełny docisk wszystkich powierzchni pracujących sprzęgła.
Układ kierowniczy omawianych samochodów z uwagi na wysoce odpowiedzialne zadania, jakie ma do spełnienia w czasie jazdy, wymaga szczególnie pieczołowitej kontroli w okresie użytkowania.
Mechanizmy zwrotniczy i kierowniczy we wzajemnym funkcjonalnym powiązaniu, tworzą zespół elementów i części, które w toku użytkowania samochodu ulegają stopniowemu zużyciu. Układ kierowniczy w omawianych samochodach, gdy jest właściwie obsługiwany i doglądany, nie wykazuje zbyt poważnych odchyleń od normy nawet pod koniec przebiegu międzynaprawczego.
Przeguby drążków kierowniczych w omawianych modelach są szczelnie chronione przed kurzem i zanieczyszczeniami z zewnątrz. Są to elementy nierozbieralne i w razie zużycia podlegają wymianie na nowe. [przypisy: używane samochody, Samochody używane, używane samochody poleasingowe ]
Oba drążki poprzeczne mają cześć gwintowaną, przez pokręcanie której można je skracać lub wydłużać podczas regulacji zbieżności kół przednich.
Przeguby drążków kierowniczych nie wymagają smarowania przez cały okres eksploatac]i.

Comments Off

Posts Tagged ‘używane samochody’

DOCIĄGANIE ŚRUB GŁOWICY

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Do czynności obsługowych należy zaliczyć odpowietrzanie układu hamulcowego. W tym celu należy nałożyć na końcówkę odpowietrznika przewód gumowy, którego drugi koniec powinien być zanurzony w szklanym naczyniu napełnionym do połowy płynem hamulcowym oraz postępować tak, jak to przedstawiono W Części pierwszej,
Podczas odpowietrzania układu należy uważać, aby nie dopuścić do wypompowania całego płynu ze zbiornika, który po odpowietrzeniu ostatniego koła należy dopełnić do poziomu 1 cm poniżej górnej krawędzi zbiornika. Nie należy dolewać natychmiast do zbiornika płynu, który wydostał się podczas odpowietrzania do szklanego naczynia. Płyn należy przed tym dokładnie przefiltrować, aby usunąć z niego ewentualne zanieczyszczenia.
Po prawidłowym odpowietrzeniu pedał nie powinien przy kilkakrotnym naciśnięciu zmieniać położenia i musi być wyraźnie odczuwalny opór płynu.
Hamulec ręczny w samochodzie FIAT 850 powinien być tak wyregulowany, żeby zaczął skutecznie działać na tylne koła po przesunięciu dźwigni hamulca na długość równą 3 do 7 zębów listwy zębatej. Jeżeli skok dźwigni jest większy lub hamowanie przy maksymalnym jej wyciągnięciu nie jest skuteczne, należy taki hamulec wyregulować. W tym celu należy: dźwignię postawić w położeniu neutralnym, a następnie wyciągnąć 0 2 zęby i regulować skok dźwigni, obracając nakrętkę na uchwycie pancerza linki hamulca. Jeżeli skok dźwigni wymaga skrócenia, to długość pancerza należy zwiększyć i odwrotnie, wydłużenie skoku dźwigni (liczonego liczbą zębów listwy zębatej) wymaga skrócenia pancerza.
Hamulec ręczny należy regulować po wyregulowaniu luzów między okładzinami a bębnami hamulcowymi.
Po regulacji hamulca ręcznego należy obowiązkowo sprawdzić, czy luz na tylnych kołach (0,25 mm) między okładziną a bębnem nie uległ zmianie.
Omawiane samochody wyposażone są w światła przednie asymetryczne, to znaczy takie, przy których lewy snop światła jest krótszy od prawego. Umożliwia to lepsze oświetlenie drogi. [hasła pokrewne: używane samochody, Samochody używane, używane samochody poleasingowe ]
Kontrolę świateł przednich przeprowadza sie przy nieobciążosamochodzie i prawidłowo wyregulowanym ciśnieniu powietrza w ogumieniu.
Samochód ustawia się w odległości 5 m od prostopadłej do
1. Odległość —4— mierzona od osi symetrii samochodu, która
jest rozstawieniem punktów koncentracji świateł, musi wynosić 493 mm.
Uw a g a: Odległość A jest równa rozstawieniu świateł przednich mierzona Od ich środka.
2. Odległość B, która określa wysokość punktów koncentracji światła od podłoża. Wynosi ona dla samochodu nowego B=
C — 20 mm używanego B C — 20 mm

Comments Off

« Previous Entries