Foteliki samochodowe
Rajdowe i dzieciece foteliki samochodowe.

Posts Tagged ‘surowce wtórne’

Przyrząd do pomiaru przepustowości

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Przyrząd do pomiaru przepustowości dysz umożliwia wyznaczanie wydajności (przepustowości) dysz paliwa i powietrza pod znormalizowanym ciśnieniem 1 m słupa wody w temperaturze + 20 oc. Przyrząd do pomiarów bezwzględnych służy do bezpośredniego mierzenia ilości cieczy (wody) przepuszczanej przez dyszę w określonym czasie. Natomiast przyrząd do pomiarów względnych umożliwia określenie przepustowości badanej dyszy przez porównanie z wzorcową dyszą przyrządu. Przyrząd do kontroli szczelności zaworka iglicowego komory pływakowej gaźnika działa z wykorzystywaniem podciśnienia lub nadciśnienia. Przyrząd podciśnieniowy umożliwia wytwarzanie pod badanym zamkniętym zaworkiem określonego podciśnienia — np. 0 250 lub 1000 mm słupa wody. Szybkość opadania poziomu wody jest miernikiem szczelności zaworka. Przyrząd nadciśnieniowy pozwala na wytwarzanie określonego nadciśnienia np. 1000 mm słupa wody — nad zamkniętym badanym zaworkiem. Szczelność zaworu ocenia się zliczając krople wody przeciekającej przez zawór w ustalonym okresie czasu. Przyrząd do kontroli ograniczników szybkobieżności (predkości biegu silnika) pozwala na pomiar i regulację napięcia sprężyny ogranicznika przez wyznaczanie jej strzałki ugięcia pod określonym obciążeniem. [patrz też: mycie podjazdów, wypożyczalnia samochodów, Wynajem autokarów ] Przyrząd do kontroli płytek sprężystych umożliwia wyznaczanie ugięcia płytek sprężystych (płaskich sprężyn) gardzieli gaźnika lub zasysacza pod określonym obciążeniem, odpowiadającym wzorcowej różnicy sprężystych płytek gardzieli gaźnika ciśnień. Wyposażenie do diagnostyki i regulacji zasilania wtryskowego obejmuje przeważnie dymomierze, ciśnieniomierze wtryskiwania, przyrządy do kontroli wtryskiwaczy oraz stoły probiercze do kontroli i regulacji pomp wtryskowych. Niekiedy stosuje sie urządzenia pomocnicze, np. do kontroli filtrów paliwa, kontroli pomp zasilających, wyznaczania przepustowości przewodów wysokiego ciśnienia i inne. Dymomierz służy do określania zawartości sadzy w spalinach uchodzących z rury wydechowej pracującego ‘silnika, co pozwala na ocenę prawidłowości działania pompy wtryskowej i wtryskiwaczy. Zasada pomiaru polega na przepuszczaniu określonej ilości spalin przez specjalny filtr papierowy, a następnie na wyznaczaniu stopnia zaczernienia filtru. Przykładowo — dymomierz BOSCH składa się z pompy do pobierania próbek wprost z rury wydechowej silnika, kompletu filtrów, uchwytów, przewodów itp. oraz z urządzenia fotoelektrycznego do pomiaru zaczernienia filtrów. [podobne: paralotnie, surowce wtórne, wypożyczalnia samochodów Warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘surowce wtórne’

Przyrząd do pomiaru przepustowości

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

W toku eksploatacji, a szczególnie w okresie docierania, konieczne jest dociąganie śrub głowicy.
Kolejność odkręcania i dokręcania śrub musi być ściśle zachowana, żeby nie dopuścić do zwichrowania powierzchni styku głowicy z blokiem silnika, z tym że odkręcanie i przykręcanie śrub głowicy powinno odbywać się stopniowo za pomocą klucza dynamometrycznego.
Samochody FIAT 850 wyposażone są w sprzęgło jednotarczowe suche, a tarcza sprzęgła jest wyłożona dwustronnie nitowaną okładziną cierną.
Docisk tarczy sprzęgła i pierścienia koła zamachowego zabezpiecza jedna centralna sprężyna płytkowa. Zastosowanie jej obniżyło w sposób wydatny liczbę części składowych sprzęgła i uprościło jego regulacje i obsługę,
Jedną z czynności obsługowych w odniesieniu do sprzęgła jest okresowe sprawdzenie ruchu jałowego łożyska oporowego, a tym samym i skoku jałowego pedału sprzęgła za pomocą zmiany długości cięgła. Sprawdzenie i regulację tego skoku przeprowadzać należy po każdych 5000 km przebiegu. Skok pedału sprzęgła powinien wynosić 35—40 mm, co odpowiada 2 mm luzu między łożyskiem oporowym sprzęgła a pierścieniem oporowym.
Zachowanie luzu na pedale sprzęgła jest bardzo istotne, ponieważ zapewnia pełny docisk wszystkich powierzchni pracujących sprzęgła.
Układ kierowniczy omawianych samochodów z uwagi na wysoce odpowiedzialne zadania, jakie ma do spełnienia w czasie jazdy, wymaga szczególnie pieczołowitej kontroli w okresie użytkowania.
Mechanizmy zwrotniczy i kierowniczy we wzajemnym funkcjonalnym powiązaniu, tworzą zespół elementów i części, które w toku użytkowania samochodu ulegają stopniowemu zużyciu. Układ kierowniczy w omawianych samochodach, gdy jest właściwie obsługiwany i doglądany, nie wykazuje zbyt poważnych odchyleń od normy nawet pod koniec przebiegu międzynaprawczego.
Przeguby drążków kierowniczych w omawianych modelach są szczelnie chronione przed kurzem i zanieczyszczeniami z zewnątrz. Są to elementy nierozbieralne i w razie zużycia podlegają wymianie na nowe. [przypisy: pióra wycieraczek, regały magazynowe, surowce wtórne ]
Oba drążki poprzeczne mają cześć gwintowaną, przez pokręcanie której można je skracać lub wydłużać podczas regulacji zbieżności kół przednich.
Przeguby drążków kierowniczych nie wymagają smarowania przez cały okres eksploatac]i.

Comments Off