Foteliki samochodowe
Rajdowe i dzieciece foteliki samochodowe.

Posts Tagged ‘stojaki rowerowe’

OBSŁUGA UKŁADU CHŁODZENIA

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2016

Jeżeli nowa przepona nie zostanie odkształcona wstępnie, to podczas pracy pompy będzie ona ulegała zbyt silnemu napinaniu i wskutek tego może ulec szybkiemu zużyciu lub pęknięciu. Nowa przepona jest tania, a jednocześnie niezbędna w komplecie części zapasowych do samochodu i dlatego też każdy kierowca powinien mieć ją w samochodzie. Układ chłodzenia w zasadzie nie wymaga żadnej obsługi, gdyż jest hermetycznie zamknięty. Płyn zawarty w układzie chłodzenia (7,6 1 w R8 i 8 1 w RIO) nie zamarza do temperatury —35 0 C, a w wersji samochodu przeznaczonego do krajów o zimnym klimacie do —450C,
Gdy silnik jest nagrzany, zbiorniku wyrównawczym poziom płynu powinien wynosić przynajmniej 10 cm (w zimnym silniku 3 cm). Jeżeli poziom płynu jest niższy, należy wykręcić gwintowany korek i zbiornik wyrównawczy napełnić do połowy wodą. Następnie poczekać aż silnik ostygnie, odkręcić kluczem od świec korek chłodnicy i napełnić ją wodą. Uruchomić silnik. Jeżeli lampka kontrolna nie zapala się, można powoli dojechać do stacji obsługi, gdzie należy sprawdzić i naprawić układ chłodzenia. Po jakiejkolwiek naprawie, podczas której układ chłodzenia został choćby częściowo opróżniony, należy napełnić go odpowiednią ilością oryginalnego płynu przeciwmroźnego.
Lampka kontrolna temperatury układu chłodzenia może palić się również wskutek ślizgania się paska klinowego napędzającego pompę wody.
Co 30 000 km lub co dwa lata należy przeprowadzić przegląd układu chłodzenia (opróżnienie, oczyszczenie i napełnienie). Systematycznie należy sprawdzać, czy nie ma wycieków i jaki jest poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym.
W nowym silniku luz zaworów należy sprawdzić i ewentualnie wyregulować po przebiegu pierwszych 1000 km. Podczas normalnej eksploatacji regulację należy przeprowadzać co 10 000 km lub wówczas, gdy praca zaworów stanie się nadmiernie hałaśliwa.
Gdy silnik jest zimny, luz zaworów ssących powinien wynosić 0,15 mm, a wydechowych 0,20 mm. W gorącym silniku luz zaworów ssących powinien wynosić 0,18 mm, a wydechowych 0,25 mm. [więcej w: wypożyczalnia samochodów dostawczych Warszawa, stojaki rowerowe, Automatyka przemysłowa ]
W celu sprawdzenia i wyregulowania luzów zaworów należy Zdjąć filtr powietrza, odkręcić nakrętki mocujące pokrywę głowicy, zdjąć pokrywę głowicy (zwrócić przy tym uwagę na uszczelkę) i ewentualnie wykręcić świece zapłonowe.
Po wykonaniu tych czynności można przystąpić do właściwej regulacji. Luz między trzonkiem zaworu a dźwignią sprawdza się szczelinomierzem. Jeżeli luz jest nieprawidłowy, to reguluje się go pokręcając śruby regulacyjne przy użyciu specjalnego przyrządu lub klucza oczkowego 14 mm i wkrętaka.

Comments Off

Posts Tagged ‘stojaki rowerowe’

OBSŁUGA UKŁADU CHŁODZENIA

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2016

Podczas obrotu zawór płytkowy jest dociskany do korpusu gaźnika sprężyną. W położeniu wyłączonym zawór zaciska się na klinowych występach, dzięki czemu uniemożliwiony jest dalszy jego obrót. Chcąc zmienić czas włączenia i wyłączenia urządzenia rozruchowego, można zmienić położenie sprężyny. Czynność tę jednak należy powierzyć specjalistycznej stacji obsługi.
Na obudowie urządzenia rozruchowego wybita jest kropka, a na pokrywie kreska. Jeżeli samochód eksploatowany jest temperaturze dodatniej, to kreska na pokrywie powinna być przesunięta w prawo względem kropki na obudowie. Jeżeli temperatura opada znacznie poniżej 0 o c, to kreska na pokrywie powinna być przesunięta w lewo w stosunku do kropki na obudowie.
W średnich warunkach klimatycznych (Wiosną i jesienią) pokrywę należy tak ustawić, aby kreska na pokrywie pokryła się z kropką na obudowie. Przy takim ustawieniu urządzenia rozruchowego gaźnik będzie pracował nie tylko najbardziej wydajnie, ale i najbardziej ekonomicznie.
Pompa paliwa znajduje sie z prawej strony kadłuba silnika. W celu oczyszczenia pompy należy odkręcić kluczem płaskim 9 mm śrubę A, zdjąć pokrywę oraz siatkę filtrującą.
Między pokrywą a obudową znajduje się uszczelka, na którą trzeba zwrócić uwagę, gdyż najmniejsze nawet jej uszkodzenie może powodować przecieki i zahamowanie dopływu paliwa do gaźnika. [więcej w: wypożyczalnia samochodów dostawczych Warszawa, stojaki rowerowe, Automatyka przemysłowa ]
Wszelkie zanieczyszczenia z wnętrza pompy i siatki filtrującej nalezy usunąć małym pędzelkiem maczanym w benzynie nieetylizowanej, a następnie wytrzeć czystą szmatą wnętrze pompy i przedmuchać sprężonym powietrzem siatkę filtrującą. Przed ponownym wkręceniem śruby A należy ją nasmarować olejem silnikowym i następnie dokręcić niezbyt mocno, gdyż zerwanie gwintu spowodowałoby konieczność wymiany górnej części pompy.
W celu wymiany przepony należy wykręcić wkrętakiem osiem wkrętów znajdujących się na obwodzie usytuowanie pompy paliwa pompy. Przepona rzadko ulega uszkodzeniu wskutek zużycia eksploatacyjnego. Zniszczeniu najczęściej ulega wówczas, gdy została wykonana z niewłaściwego materiału lub wskutek działania paliwa i powietrza podczas długich przestojów samochodu. Następuje wówczas tzw. skruszenie przepony. Niewłaściwie założona przepona może również ulec zużyciu w bardzo krótkim czasie.
Wymieniając zużytą przeponę na nową należy pamiętać, że najpierw składa się obie części pompy, łącząc je dwoma przeciwległymi wkrętami, a następnie naciska się dźwignię, dzięki czemu przepona wygina się do dołu. Wówczas dopiero dokręca się pozostałe wkręty, na przemian po przekątnych wieloboku.

Comments Off