Foteliki samochodowe
Rajdowe i dzieciece foteliki samochodowe.

Posts Tagged ‘serwis samochodów’

REGULACJA KĄTÓW ZAWIESZENIA KÓŁ

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2016

W tylnym zawieszeniu sprawdza się bez obciążenia:
— zbieżność, która powinna wynosić 2,5 mm (lub 4 mm przy obciążeniu 2 osobami),
— kąt pochylenia koła +2 0 (lub przy obciążeniu 2 osobami 30).
W tym celu należy odbezpieczyć nakrętki, poluzować je i pokręcając środkową częścią drążka, skrócić go lub wydłużyć. Po przeprowadzonej regulacji należy silnie dokręcić nakrętki i zabezpieczyć je przez zawinięcie podkładki.
Przy wymianie łożysk tocznych konieczne jest użycie specjalnych ściągaczy. Z tego względu należy te pracę powierzyć stacji obsługi.
Okresowa obsługa techniczna samochodu polega na wykonywaniu czynności obsługowych po odpowiednich przebiegach. Zakres i okresy przeglądów oraz prac konserwacyjnych zależą przede wszystkim od warunków eksploatacyjnych. W warunkach normalnej eksploatacji wystarcza poddać przeglądowi samochód po pierwszych 500 km, następnie po 2500 km i dalej co 7500 km.
Samochody OPEL mają tzw. klasyczny układ napędowy — silnik w przedniej części nadwozia i napędzane koła tylne. Wszystkie samochody OPEL mają samoniosące nadwozia, a zespoły jezdne podwozia podwieszone są bezpośrednio do płyty dolnej nadwozia.
Wszystkie samochody mogą przewozić 5 osób. Fabryka dostarcza różne nadwozia tego samego typu, w których montowane są silniki o różnej pojemności i różnej mocy. Zasady obsługi wszystkich modeli Kadett i Olympia, jak również modeli Rekord Są zupełnie podobne. Maksymalne wyeliminowanie punktów smarowania oraz opracowanie konstrukcji ze znacznym zapasem wytrzymałości sprawia, że obsługa samochodów OPEL jest bardzo uproszczona i długie są okresy przebiegu międzynaprawczego samochodu. [hasła pokrewne: autoholowanie, panele fotowoltaiczne, serwis samochodów ]
Samochód Kadett produkowany jest w kilku różnych odmianach nadwozi.
Samochody Kadett mają silniki o mocy od 45 do 90 KM. Natomiast w samochodach Olympia stosowane są silniki o mocy 60, 75 lub 90 KM.

Comments Off

Posts Tagged ‘serwis samochodów’

REGULACJA KĄTÓW ZAWIESZENIA KÓŁ

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2016

Hamulce hydrauliczne w samochodach FIAT 850, działające na wszystkie cztery koła jezdne, są typu bębnowego samowzmacniającego (tzw. szczeki pływające). W tego rodzaju hamulcach dolne końce szczęk są osadzone na sworzniach oporowych umieszczonych w specjalnym łączniku nie zespolonym z tarczą hamulcową. Szczęki hamulcowe dociskane są do bębna przez rozpieracz hydrauliczny.
Budowę hamulca hydraulicznego (nożnego) i mechanicznego (ręcznego) ilustruje rysunek 3.36.
Warto zwrócić uwagę na to, że okładziny cierne szczęk hamulcowych nie są nitowane do szczęk, lecz klejone specjalnym klejem. Czynność ta wymaga przestrzegania ścisłej technologii, aby uzyskać prawidłowe połączenie warstwy okładziny z metalem szczęki.
Zastosowanie klejonych okładzin zwiększyło wydatnie ich trwałość. Praktycznie mogą się one zużywać prawie aż do samego metalu szczęki hamulcowej, co przy umiarkowanej jeździe powinno starczyć na pełny przebieg międzynaprawczy samochodu.
Do interesujących odmienności w systemie regulacji odstępu między okładzinami ciernymi a powierzchnią wewnętrzną bębna hamulcowego jest rozwiązanie (zastosowane również w samochodach FIAT 500 D), w którym zamiast mimośrodów regulacyjnych zastosowano urządzenie do samoczynnego regulowania tego odstępu.Urządzenie to, znajduje się w kołach przednich i tylnych. Składa się ono dla każdej szczęki z dwóch gwintowanych tulei skręcanych ze sobą, które nakłada się na trzpień w tarczy hamulca, dwóch podkładek ciernych w kształcie pierścieni oraz sprężyny mającej za zadanie dociskać te podkładki do powierzchni bocznych szczęki hamulcowej, w której znajduje się specjalny podłużny otwór.Z tym urządzeniem współpracuje również sprężyna ściągająca stale obydwie szczęki razem do siebie. Luz między otworem tulei oraz między tuleją luzem między szczęką w szczęce a średnicą gwintowanej a trzpieniem tarczy hamulca jest więc a bębnem. [podobne: szkoła paralotniowa, serwis samochodów, części samochodowe ]
Z chwilą naciśnięcia nogą na pedał z pompy, działając na tłoczki rozpieracza, i następnie dociska okładzinę cierną nacisku nogi na pedał sprężyna ściąga pokonując opór podkładek ciernych i między okładziną a bębnem.
Do interesujących szczegółów konstrukcyjnych układu hamulcowego omawianych samochodów należy konstrukcja samych bębnów hamulcowych, które mają odmienną budowę dla kół przednich i tylnych. Bębny przednich kół są wykonane z żeliwa i stanowią jedną całość z piastą koła, natomiast tylne z żeliwa albo ze stopu aluminium z wtopioną jako wzmocnienie wkładką żeliwną.
Modele FIAT 850 Coupe i Spider mają zastosowanie na wszystkie 4 koła jezdne hamulce tarczowe z samoczynną regulacją luzu między nakładkami i tarczą hamulca. Z wyjątkiem czynności wymiany nakładek, które wykonuje się w razie potrzeby, pozostałe czynności przy układzie hamulcowym tych modeli są analogiczne jak przy samochodach FIAT 850 Standard i Special.

Comments Off

« Previous Entries