Foteliki samochodowe
Rajdowe i dzieciece foteliki samochodowe.

Posts Tagged ‘samochody policyjne’

SPRAWDZANIE I REGULACJA ZBIEŻNOSCl KóŁ PRZEDNICH

Posted in Uncategorized  by admin
January 19th, 2018

Ruch nakrętki podczas jej odkręcania 0 300 będzie ruchem w lewo, a raz ruchem w prawo.
Osobnego omówienia wymaga sam sposób zabezpieczenia nakrętki centralnej piasty koła. Otóż w omawianych modelach samochodów wykonuje się ten zabieg za pomocą wgniotu cylindrycznej nakrętki w rowek na czopie piasty przy użyciu specjalnych kleszczy o symbolu FIAT A-74 128, za pomocą których wgniata się część cylindryczną nakrętki, zabezpieczając ją w ten sposób przed odkręceniem. Zgodnie z zaleceniami fabryki nakrętka taka jest wyłącznie do jednorazowego użycia. Po wyprostowaniu wgięcia za pomocą wybijaka nakrętka nie powinna zostać ponownie wkręcana na czop zwrotnicy, gdyż osłabione zostało jej zabezpieczenie.
Po każdorazowym regulowaniu położenia nakrętki należy sprawdzić wielkość luzu osiowego. Przed ostatecznym dokręceniem nakrętki centralnej, a konkretnie przed złożeniem piasty, łożyska toczne powinny być wypełnione specjalnym smarem do łożysk. Fabryka zaleca smar stały FIAT NIR 3. [podobne: samochody dostawcze, motoryzacja samochody, Wypożyczalnia samochodów dostawczych ]
Nie należy jednak całego wnętrza piasty wypełniać smarem, a włożyć do niej maksimum 30 g. Należy unikać również zbyt dużej ilości smaru w kapturku osłaniającym piastę. Wystarczy tam w zupełności 25 g.
Podczas jazdy 4 osób z bagażem ze średnią prędkością ciśnienie w ogumieniu przednich kół powinno wynosić 1,1 kG/cm2, a tylnych — 1,8 kG/cm2. Jeżeli jedzie 5 osób z bagażem na długich przelotach z maksymalną prędkością, ciśnienie w ogumieniu przednich kół powinno wynosić 1,2 kG/cm2, a tylnych — 2,0 kG/cm2.
Sprawdzać i ewentualnie regulować zbieżność należy co 20 000 km. Do pomiaru zbieżności kół samochód musi być odpowiednio przygotowany, a więc musi mieć napompowane koła do odpowiedniego ciśnienia, skasowane luzy łożysk piast oraz być obciążony maksymalnym ładunkiem, zgodnie z dopuszczalnymi normami.
Przebieg pomiaru i regulacji zbieżności powinien odbywać się w sposób opisany w Części pierwszej.
Jeżeli przy pomiarach okaże się, że zbieżność nie jest prawidłowa (2 do 4 mm), wówczas należy przeprowadzić regulację zbieżności kół przednich w następujący sposób: rozluźnić nakrętki Śrub mocujących boczne drążki kierownicze i obracając oba drążki regulacyjne skrócić je lub wydłużyć w zależności od wyniku pomiarów.

Comments Off

Posts Tagged ‘samochody policyjne’

SPRAWDZANIE I REGULACJA ZBIEŻNOSCl KóŁ PRZEDNICH

Posted in Uncategorized  by admin
January 19th, 2018

Jedną z ważniejszych czynności obsługowych przy przednim zawieszeniu jest okresowe sprawdzanie luzów w łożyskach piasty przedniego koła. Każde koło ma po 2 łożyska wałeczkowe, oporowe. Łożyska te muszą mieć odpowiednio dobrany luz osiowy, który reguluje się i mierzy po całkowitym złożeniu piasty i nałożeniu elementów układu hamulcowego oraz bębna hamulcowego. Łożyska te są ściągane za pomocą jednej centralnej nakrętki wkręcanej na część gwintowaną czopa zwrotnicy.
Luz osiowy łożysk należy sprawdzać za pomocą specjalnego przyrządu, którego podstawę stanowi uchwyt magnetyczny stabilizujący cały przyrząd na bębnie hamulcowym jako bazie pomiaru. Ramię przyrządu ma zamocowany czujnik zegarowy do odczytu wielkości przesunięcia osiowego piasty, a więc luzu. Luz ten powinien wynosić od 0,03 do 0,10 mm. Maksymalny dopuszczalny luz może dojść do 0,13 mm. Jeżeli jest on niższy, to nie należy go regulować, jeżeli nie nastąpiła potrzeba rozebrania piasty,
Pomiar przeprowadza się w następujący sposób:
1. Przyrząd ustawia sie na powierzchni bębna hamulcowego.
2. Należy przesunąć bęben silnie naciskając w stronę wahaczy i ustawić na wierzchołku czopa zwrotnicy nóżkę czujnika, ustawiając podziałówkę na zero.
3. Pociągnąć cały bęben z piastami i łożyskami do siebie i odczytać wielkość luzu. W razie większego luzu niż 0,13 mm, należy przystąpić do jego regulacji, czyli odpowiedniego dociągnięcia nakrętki centralnej.
W przypadku składania piasty po naprawie głównej regulacja powinna mieć następujący przebieg:
I. Dokręcić nakrętkę kluczem dynamometrycznym momentem 2,0 kGm.
2. Pokręcić całą piastą z bębnem hamulcowym energicznym ruchem ręki 4 do 5 razy w lewo i w prawo, aby wałeczki ułożyły się prawidłowo w bieżniach łożysk.
3. Centralną nakrętkę rozluźnić i dokręcić z powrotem momentem 0,7 kGm.
4. Odkręcić nakrętkę o kąt około 30 0. Kąt 300 łatwo jest znaleźć na każdej nakrętce, gdyż odpowiada on przekręceniu jej o pół długości boku nakrętki. Długość jednego boku w mierze kątowej odpowiada 60 0 (6 boków X 600— 360 0), [podobne: samochody dostawcze, motoryzacja samochody, Wypożyczalnia samochodów dostawczych]
Należy przy tym pamiętać o tvm, że gwint na lewej zwrotnicy ma przeciwny kierunek zwojów niż gwint na zwrotnicy prawej.

Comments Off

« Previous Entries