Foteliki samochodowe
Rajdowe i dzieciece foteliki samochodowe.

Posts Tagged ‘regały magazynowe’

Urządzenie do kontroli prądnic i rozruszników

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Obecnie stosowane są najrozmaitsze stanowiska wyposażone w odpowiednio skompletowane przyrządy pomiarowe (woltomierze, amperomierze, obrotomierze itd.), o własnym napędzie elektrycznym z przekładniami bezstopniowymi, zaopatrzone w akumulatory, oporniki, układy obciążające mechanicznie, uchwyty itp. Stanowisko takie umożliwia przeprowadzanie kompletnych badań i regulacji prądnic wraz z ich regulatorami oraz rozruszników z ich włącznikami elektromagnetycznymi. Ponadto spotyka się różne urządzenia i przyrządy specjalne, np. do kontroli cewek elektromagnesów, tworników, cewek zapłonowych itd. Obok przyrządów specjalnych stosowane sa również urządzenia przeznaczone do określonych zabiegów kontrolnych lub regulacyjnych poszczególnych zespołów, będące w zasadzie oddzielnymi członami stanowisk.  Obok urządzeń stanowiących wyposażenie podstawowe, stacje obsługi i garaże wyposaża się w najrozmaitsze urządzenia pomocnicze o różnych zadaniach. Dla przykładu poniżej omówiono najbardziej rozpowszechnione spośród tego rodzaju urządzeń pomocniczych, Sprężarka jest przeznaczona do indywidualnego zasilania sprężonym powietrzem urządzeń obsługowych. Najczęściej stosuje sie sprężarki jedno-, dwu- lub trójcylindrowe, jednostopniowe, tłokowe, napędzane silnikami elektrycznymi, wyposażone w zbiorniki sprężonego powietrza, samoczynne wyłączniki i osuszacze powietrza. Wydajność tego rodzaju sprężarek dochodzi do 1,5 mał/min, ciśnienie tłoczenia do 12 kG/cm2, a moc silnika napędowego do 7 kW. Używane są zarówno sprężarki przewoźne jak i stałe. Obrotnica umożliwia zmiany kierunku poruszania się samochodu i pozwala na dobre wykorzystanie powierzchni ciasnego pomieszczenia. Najczęściej obrotnica jest to ułożyskowany pomost drewniany, na którym ustawia sie samochód. Pomost przekręca się wokół swej osi wskutek popychania lub też dzięki własnemu napędowi. Przenośnik sluży do transportowania samochodów przez linie obsługowe lub maszyny do mycia. Przenośnik jest z reguły napędzany silnikiem elektrycznym poprzez przekładnie zębate. Stosowane są przenośniki taśmowe (niosące samochód) lub łańcuchowe (niosące lub ciągnące samochód). Urządzenie do ładowania akumulatorów. Za leżnie od sposobu ładowania (stałe napięcie czy stałe natężenie) oraz źródła prądu ładującego (prąd stały czy zmienny), do ładowania akumulatorów przy użyciu przenośnego prostownika [przypisy: pranie tapicerki warszawa, regały magazynowe, elektronika pojazdowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘regały magazynowe’

Urządzenie do kontroli prądnic i rozruszników

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

W toku eksploatacji, a szczególnie w okresie docierania, konieczne jest dociąganie śrub głowicy.
Kolejność odkręcania i dokręcania śrub musi być ściśle zachowana, żeby nie dopuścić do zwichrowania powierzchni styku głowicy z blokiem silnika, z tym że odkręcanie i przykręcanie śrub głowicy powinno odbywać się stopniowo za pomocą klucza dynamometrycznego.
Samochody FIAT 850 wyposażone są w sprzęgło jednotarczowe suche, a tarcza sprzęgła jest wyłożona dwustronnie nitowaną okładziną cierną.
Docisk tarczy sprzęgła i pierścienia koła zamachowego zabezpiecza jedna centralna sprężyna płytkowa. Zastosowanie jej obniżyło w sposób wydatny liczbę części składowych sprzęgła i uprościło jego regulacje i obsługę,
Jedną z czynności obsługowych w odniesieniu do sprzęgła jest okresowe sprawdzenie ruchu jałowego łożyska oporowego, a tym samym i skoku jałowego pedału sprzęgła za pomocą zmiany długości cięgła. Sprawdzenie i regulację tego skoku przeprowadzać należy po każdych 5000 km przebiegu. Skok pedału sprzęgła powinien wynosić 35—40 mm, co odpowiada 2 mm luzu między łożyskiem oporowym sprzęgła a pierścieniem oporowym.
Zachowanie luzu na pedale sprzęgła jest bardzo istotne, ponieważ zapewnia pełny docisk wszystkich powierzchni pracujących sprzęgła.
Układ kierowniczy omawianych samochodów z uwagi na wysoce odpowiedzialne zadania, jakie ma do spełnienia w czasie jazdy, wymaga szczególnie pieczołowitej kontroli w okresie użytkowania.
Mechanizmy zwrotniczy i kierowniczy we wzajemnym funkcjonalnym powiązaniu, tworzą zespół elementów i części, które w toku użytkowania samochodu ulegają stopniowemu zużyciu. Układ kierowniczy w omawianych samochodach, gdy jest właściwie obsługiwany i doglądany, nie wykazuje zbyt poważnych odchyleń od normy nawet pod koniec przebiegu międzynaprawczego.
Przeguby drążków kierowniczych w omawianych modelach są szczelnie chronione przed kurzem i zanieczyszczeniami z zewnątrz. Są to elementy nierozbieralne i w razie zużycia podlegają wymianie na nowe. [przypisy: pióra wycieraczek, regały magazynowe, surowce wtórne ]
Oba drążki poprzeczne mają cześć gwintowaną, przez pokręcanie której można je skracać lub wydłużać podczas regulacji zbieżności kół przednich.
Przeguby drążków kierowniczych nie wymagają smarowania przez cały okres eksploatac]i.

Comments Off