Foteliki samochodowe
Rajdowe i dzieciece foteliki samochodowe.

Posts Tagged ‘pranie tapicerki warszawa’

Urządzenie do kontroli prądnic i rozruszników

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Obecnie stosowane są najrozmaitsze stanowiska wyposażone w odpowiednio skompletowane przyrządy pomiarowe (woltomierze, amperomierze, obrotomierze itd.), o własnym napędzie elektrycznym z przekładniami bezstopniowymi, zaopatrzone w akumulatory, oporniki, układy obciążające mechanicznie, uchwyty itp. Stanowisko takie umożliwia przeprowadzanie kompletnych badań i regulacji prądnic wraz z ich regulatorami oraz rozruszników z ich włącznikami elektromagnetycznymi. Ponadto spotyka się różne urządzenia i przyrządy specjalne, np. do kontroli cewek elektromagnesów, tworników, cewek zapłonowych itd. Obok przyrządów specjalnych stosowane sa również urządzenia przeznaczone do określonych zabiegów kontrolnych lub regulacyjnych poszczególnych zespołów, będące w zasadzie oddzielnymi członami stanowisk.  Obok urządzeń stanowiących wyposażenie podstawowe, stacje obsługi i garaże wyposaża się w najrozmaitsze urządzenia pomocnicze o różnych zadaniach. Dla przykładu poniżej omówiono najbardziej rozpowszechnione spośród tego rodzaju urządzeń pomocniczych, Sprężarka jest przeznaczona do indywidualnego zasilania sprężonym powietrzem urządzeń obsługowych. Najczęściej stosuje sie sprężarki jedno-, dwu- lub trójcylindrowe, jednostopniowe, tłokowe, napędzane silnikami elektrycznymi, wyposażone w zbiorniki sprężonego powietrza, samoczynne wyłączniki i osuszacze powietrza. Wydajność tego rodzaju sprężarek dochodzi do 1,5 mał/min, ciśnienie tłoczenia do 12 kG/cm2, a moc silnika napędowego do 7 kW. Używane są zarówno sprężarki przewoźne jak i stałe. Obrotnica umożliwia zmiany kierunku poruszania się samochodu i pozwala na dobre wykorzystanie powierzchni ciasnego pomieszczenia. Najczęściej obrotnica jest to ułożyskowany pomost drewniany, na którym ustawia sie samochód. Pomost przekręca się wokół swej osi wskutek popychania lub też dzięki własnemu napędowi. Przenośnik sluży do transportowania samochodów przez linie obsługowe lub maszyny do mycia. Przenośnik jest z reguły napędzany silnikiem elektrycznym poprzez przekładnie zębate. Stosowane są przenośniki taśmowe (niosące samochód) lub łańcuchowe (niosące lub ciągnące samochód). Urządzenie do ładowania akumulatorów. Za leżnie od sposobu ładowania (stałe napięcie czy stałe natężenie) oraz źródła prądu ładującego (prąd stały czy zmienny), do ładowania akumulatorów przy użyciu przenośnego prostownika [przypisy: pranie tapicerki warszawa, regały magazynowe, elektronika pojazdowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘pranie tapicerki warszawa’

Urządzenie do kontroli prądnic i rozruszników

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Dostęp do aparatu zapłonowego w samochodzie NSU 1000 jest bardzo ułatwiony ze względu na to, że jest on wbudowany na głowicy cylindrów.

Ustawienie zapłonu przeprowadza się przy użyciu szczelinomierza 0,4 mm, wkrętaka i lampki kontrolnej.

W celu ułatwienia pokręcenia wałem trzeba wykręcić wszystkie Świece zapłonowe i sprawdzić przerwy (0,7 mm) między elektrodami. Po zdjęciu kopułki aparatu zapłonowego małym pędzelkiem lekko zwilżonym w benzynie ekstrakcyjnej usuwa się wszystkie zanieczyszczenia, jakie przedostały się do wewnątrz. Pokręcając wałem korbowym (ze względu na brak korby wał korbowy trzeba obracać za pasek klinowy napędu prądnicy) należy zatrzymać krzywkę aparatu w położeniu maksymalnego rozwarcia styków przerywacza. Płaskim szczelinomierzem sprawdza się wielkość szczeliny pomiędzy stykami. Wielkość szczeliny powinna wynosić minimum 0,4 mm, a nie więcej niż 0,45 mm. Regulację przeprowadza się wkrętakiem. Po odkręceniu wkręta podstawy styku należy przesunąć styk do dołu, aby zwiększyć przerwę lub do góry w celu zmniejszenia przerwy. [patrz też: mechanik samochodowy, pranie tapicerki warszawa, hale stalowe ]

Po wyregulowaniu wielkości szczeliny między stykami przerywacza można ustawić moment zapłonu. Moment zapłonu ustala się zawsze względem położenia tłoka w pierwszym cylindrze. W tym  celu należy przekręcić wał korbowy aż do momentu, w którym tłok pierwszego cylindra znajdzie się w górnym położeniu. Równocześnie w okienku na kole zamachowym ustawić znak O naprzeciw strzałki. Takie ustawienie gwarantuje wyprzedzenie zapłonu 0 6 0 . Moment przerwy na stykach przerywacza sprawdza się przez przyłączenie lampki kontrolnej 6 V.

Obsługa prądnicy sprowadza się do sprawdzenia raz na 15 000 km szczotek prądnicy i w razie ich uszkodzenia wymiany na nowe. Podczas okresowych przeglądów strumieniem sprężonego powietrza oczyszcza się komutator i przedmuchuje wnętrze prądnicy. Aby prądnica właściwie pracowała, należy przynajmniej co 2500 km sprawdzić naciąg paska klinowego napędu prądnicy.

Akumulator wymaga okresowej kontroli przynajmniej raz na I miesiąc. Poziom elektrolitu powinien znajdować się 1 cm ponad płytkami. W przypadku gdy poziom jest niższy, należy dolać pipetką wody destylowanej.

Rozrusznik nie wymaga żadnych prac konserwacyjnych, jedynie co 15 000 km należy sprawdzić prawidłowość jego działania.

Instalacja i urządzenia oświetleniowe wymagają wtedy obsługi, gdy któryś z punktów oświetlenia nie działa lub trzeba sprawdzić prawidłowość ustawienia reflektorów oraz ewentualnie świateł przeciwmgłowych. Wymiana żarówek reflektorów i świateł postojowych jest prosta, należy odkręcić 4 wkręty krzyżowe oraz wyjąć reflektor z przedniej części nadwozia. Jeżeli reflektor trudno jest wyjąć z gniazda, należy dwie śruby wkręcić w pierścień chromowany w skrajne otwory, tak aby otrzymać dwa uchwyty, za które należy pociągnąć. W celu wyjęcia żarówki należy zdjąć przewody z żarówki, ująć ręką za pierścień, lekko go przycisnąć i przekręcić w lewo .

Comments Off

« Previous Entries