Foteliki samochodowe
Rajdowe i dzieciece foteliki samochodowe.

Posts Tagged ‘podesty ruchome’

Zbieżność kół przednich

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2016

Zbieżność kół przednich jest to różnica między odległościami obrzeży obręczy w tylnej i przedniej części tarcz kół, mierzona na wysokości osi obrotu kół. Odległość ta powinna wynosić 0+3 mm na jedno koło. Podczas pomiaru samochód powinien być nieobciążony, ustawiony na płaszczyźnie poziomej, z kołami ustawionymi do jazdy na wprost. Po podniesieniu przedniej części samochodu skalę przyrządu ustawia się na „0”. Po opuszczeniu podnośnika drążek pomiarowy powinien wskazywać wartość zbieżności jednego koła w zakresie Od 0 do 3 mm.
Przed regulacją należy rozłączyć mechanizm zwrotniczy, a następnie poluzować przeciwnakrętki. Sama regulacja polega na wkręcaniu lub wykręcaniu Śrub mechanizmu zębatkowego. Wskutek wykręcenia śruby zwiększa się zbieżność, natomiast wskutek wkręcenia zmniejsza. Pół obrotu śrubą powoduje zmianę zbieżności jednego koła 0 1,5 mm.
Zbieżność tylnych kół powinna wynosić 0+4 mm. [hasła pokrewne: transport maszyn, podesty ruchome, elektronika pojazdowa ]
Pochylenie koła jest to kąt między płaszczyzną tarczy koła a pionem. Do sprawdzenia kąta pochylenia koła samochód powinien być ustawiony, jak podczas sprawdzania zbieżności. Różnica polega na tym, że samochód musi być obciążony. Kąt pochylenia koła powinien wynosić 45′.
Kąt pochylenia sworznia zwrotnicy jest to kąt między osią sworzania zwrotnicy i pionem, mierzony w rzucie na płaszczyznę poprzecznego obrysu samochodu. Kąt ten powinien wynosić 13 0 . DO pomiaru tego kąta samochód należy ustawić i obciążyć identycznie, jak do pomiaru pochylenia koła.
Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy jest to kąt między osią sworznia zwrotnicy i pionem, mierzony w rzucie na płaszczyznę podłużnego obrysu samochodu. Kąt ten powinien wynosić 4 0 . Do sprawdzenia kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy samochód należy ustawić identycznie, jak do sprawdzenia pochylenia sworznia.
Wytwórnia zaleca co 10 000 km przebiegu samochodu sprawdzać i ewentualnie regulować zbieżność kół przednich. Regulację należy przeprowadzić niezależnie od okresu poprzedniej kontroli, jeżeli samochód nie wykazuje skłonności do zachowywania kierunku ruchu podczas jazdy po prostej, wykazuje drgania kół przednich, nadmierne zużycie bieżnika opon lub też jest po wypadku, wskutek którego ustawienie kół mogło ulec zmianom.
Regulację kąta pochylenia sworznia zwrotnicy, kąta pochylenia koła, kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy zaleca się przeprowadzać wyłącznie w specjalistycznych stacjach obsługi. Praktycznie obsługa ogranicza się tu zwykle tylko do sprawdzenia, gdyż ustawione fabrycznie kąty ulegają zmianie przeważnie tylko w razie wypadku lub większej naprawy samochodu.

Comments Off

Posts Tagged ‘podesty ruchome’

Zbieżność kół przednich

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2016

Po uniesieniu kół samochodu należy silnie nacisnąć na pedał hamulca, aby szczęki zostały dociśnięte do bębnów. Trzymając naciśnięty pedał w jednakowym położeniu, kluczem płaskim lub należy wyregulować ustawienie szczek. W tym celu przekręca się w każdym kole śruby mimośrodów regulacyjnych, aż do momentu oporu, spowodowanego zetknięciem się mimośrodu [hasła pokrewne: transport maszyn, podesty ruchome, elektronika pojazdowa ]
W celu dokładnego wyregulowania hamulca ręcznego należy okręcać widełkami regulacyjnymi. W ten sposób można dokładnie ustalić luz między okładzinami szczęk hamulcowych a bębnami hamulcowymi.
W celu zapewnienia stateczności ruchu samochodu oraz ułatwienia jego prowadzenia, kierowane koła przednie mają specjalne ustawienie. Jest ono dobierane indywidualnie dla każdego samochodu, zwykle na podstawie wyników badań doświadczalnych.
Wielkości geometryczne ustawienia kół przednich należy według zaleceń wytwórni okresowo sprawdzać i regulować. Sprawdzenie i regulację zbieżności kół przednich może przeprowadzić we własnym zakresie każdy kierowca amator. Jednak ze względu na konieczność zachowania znacznej dokładności, co w praktyce mniej doświadczonym kierowcom amatorom może sprawiać pewne kłopoty, zaleca się, aby regulację wykonała specjalistyczna stacja obsługi dysponująca odpowiednim wyposażeniem. Regulację pozostałych parametrów kół należy bezwzględnie powierzyć stacji obsługi.

Comments Off

« Previous Entries