Foteliki samochodowe
Rajdowe i dzieciece foteliki samochodowe.

Posts Tagged ‘paralotnie’

Przyrząd do pomiaru przepustowości

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Przyrząd do pomiaru przepustowości dysz umożliwia wyznaczanie wydajności (przepustowości) dysz paliwa i powietrza pod znormalizowanym ciśnieniem 1 m słupa wody w temperaturze + 20 oc. Przyrząd do pomiarów bezwzględnych służy do bezpośredniego mierzenia ilości cieczy (wody) przepuszczanej przez dyszę w określonym czasie. Natomiast przyrząd do pomiarów względnych umożliwia określenie przepustowości badanej dyszy przez porównanie z wzorcową dyszą przyrządu. Przyrząd do kontroli szczelności zaworka iglicowego komory pływakowej gaźnika działa z wykorzystywaniem podciśnienia lub nadciśnienia. Przyrząd podciśnieniowy umożliwia wytwarzanie pod badanym zamkniętym zaworkiem określonego podciśnienia — np. 0 250 lub 1000 mm słupa wody. Szybkość opadania poziomu wody jest miernikiem szczelności zaworka. Przyrząd nadciśnieniowy pozwala na wytwarzanie określonego nadciśnienia np. 1000 mm słupa wody — nad zamkniętym badanym zaworkiem. Szczelność zaworu ocenia się zliczając krople wody przeciekającej przez zawór w ustalonym okresie czasu. Przyrząd do kontroli ograniczników szybkobieżności (predkości biegu silnika) pozwala na pomiar i regulację napięcia sprężyny ogranicznika przez wyznaczanie jej strzałki ugięcia pod określonym obciążeniem. [patrz też: mycie podjazdów, wypożyczalnia samochodów, Wynajem autokarów ] Przyrząd do kontroli płytek sprężystych umożliwia wyznaczanie ugięcia płytek sprężystych (płaskich sprężyn) gardzieli gaźnika lub zasysacza pod określonym obciążeniem, odpowiadającym wzorcowej różnicy sprężystych płytek gardzieli gaźnika ciśnień. Wyposażenie do diagnostyki i regulacji zasilania wtryskowego obejmuje przeważnie dymomierze, ciśnieniomierze wtryskiwania, przyrządy do kontroli wtryskiwaczy oraz stoły probiercze do kontroli i regulacji pomp wtryskowych. Niekiedy stosuje sie urządzenia pomocnicze, np. do kontroli filtrów paliwa, kontroli pomp zasilających, wyznaczania przepustowości przewodów wysokiego ciśnienia i inne. Dymomierz służy do określania zawartości sadzy w spalinach uchodzących z rury wydechowej pracującego ‘silnika, co pozwala na ocenę prawidłowości działania pompy wtryskowej i wtryskiwaczy. Zasada pomiaru polega na przepuszczaniu określonej ilości spalin przez specjalny filtr papierowy, a następnie na wyznaczaniu stopnia zaczernienia filtru. Przykładowo — dymomierz BOSCH składa się z pompy do pobierania próbek wprost z rury wydechowej silnika, kompletu filtrów, uchwytów, przewodów itp. oraz z urządzenia fotoelektrycznego do pomiaru zaczernienia filtrów. [podobne: paralotnie, surowce wtórne, wypożyczalnia samochodów Warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘paralotnie’

Przyrząd do pomiaru przepustowości

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

W celu wymiany nakładek ciernych należy wykonać następujące czynności: wyjąć zawleczki zabezpieczające (cztery dla każdego koła);

— naciskając zacisk w kierunku środka koła zdjąć prowadniki

— odpowietrznik

— zdjąć zacisk hamulca i przytrzymać go w położeniu, na jakie pozwala przewód doprowadzający płyn hamulcowy;

— wyjąć płytki cierne i wymienić nakładki;

— sprawdzić, czy odległość między powierzchniami ciernymi nakładek nie jest mniejsza niż 10,5 mm (po założeniu ich w oprawę zacisku); wymiar ten musi być bezwzględnie utrzymany ze względu na wymagany luz między tarczą a nakładkami;

— sprawdzić (tylko w zaciskach kół tylnych), czy oznaczenie na tłoczku skierowane jest w stronę odpowietrznika; wykonać montaż w kolejności odwrotnej. [więcej w: paralotnie, przekładnia zębata, podnośniki towarowe ]

Jeżeli konieczne jest rozebranie i naprawa zacisku, należy rozmontować przewody i spuścić płyn hamulcowy. Z każdorazowym spuszczeniem płynu wiąże się odpowietrzenie układu. Jeżeli płyn był całkowicie usunięty z układu, kolejność czynności przy jego uzupełnianiu i następnie odpowietrzaniu układu jest następująca:

— poodkręcać odpowietrzniki przy wszystkich kołach;

— nalać płyn do zbiorniczka pompy hamulcowej i przez naciskanie na pedał hamulca przepompowywać płyn do układu stale uzupełniając płyn w zbiorniczku; stosować płyn SAE R3;

— zakręcać odpowietrzniki w momencie, kiedy zacznie z nich wypływać płyn;

— założyć na odpowietrznik koła najdalej odsuniętego od pompy hamulcowej gumową lub plastikową rurkę;

— wolny koniec rurki zanurzyć w naczyniu z płynem hamulcowym i odkręcić lekko odpowietrznik;

— nacisnąć energicznie na pedał hamulca, po czym zwolnić nacisk na pedał; czynność tę powtarzać dotąd, aż z rurki będzie wyciekał płyn bez pęcherzyków powietrza;

— po ostatnim wciśnięciu przytrzymać pedał wciśnięty i zakręcić odpowietrznik; po wytarciu odpowietrznika założyć na niego osłonę gumową. W podany sposób należy odpowietrzyć wszystkie koła. Jako ostatnie odpowietrzamy koło najbliższe pompie hamulcowej. Podczas wykonywania tych czynności należy zwracać uwagę na ilość płynu w zbiorniczku i w razie potrzeby dolewać go. Wypływający rurką płyn może być użyty powtórnie po dokładnym przefiltrowaniu.

Jeżeli skok dźwigni hamulca ręcznego jest nadmierny, oznacza to, że zluzowana jest linka sterująca. W prawidłowo działającym hamulcu ręcznym ustawienie dźwigni hamulca na czwartym zębie wycinka zębatki powoduje unieruchomienie tylnych kół. Jeżeli w tym położeniu dźwigni tylne koła można obracać, oznacza to, że hamulec ręczny działa niewłaściwie i należy naprężyć jego linkę sterującą.

W tym celu należy:

— ustawić dźwignie hamulca ręcznego na trzecim zębie zębatki,

— zluzować nakrętki napinacza i tak je ustawić, żeby linka była mocno napięta, a następnie dokręcić nakrętki.

Linka jest dobrze naciągnięta; gdy samochód po zaciągnięciu dźwigni hamulca o cztery zęby zostanie zahamowany. Po wykonaniu regulacji należy sprawdzić i nasmarować segment zębatki, zapadkę, prowadnicę linki oraz końcówkę linki.

Comments Off

« Previous Entries