Foteliki samochodowe
Rajdowe i dzieciece foteliki samochodowe.

Posts Tagged ‘panele fotowoltaiczne’

Promiennik podczerwieni

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Promiennik podczerwieni jest to rodzaj lampy wytwarzającej podczas zasilania prądem elektrycznym silne promieniowanie podczerwone, kierowane w określonym kierunku przez odpowiednie lustro. Promiennik podczerwieni umożliwia bezpieczne intensywne nagrzewanie różnych obiektów z pewnej odległości — np. miski olejowej zimnego silnika (co ułatwia jego rozruch), pozwala na równomierne osuszanie lakierowanych miejsc itp. Wyposażenie do naprawy samochodów są to przede wszystkim narzędzia, przyrządy i obrabiarki specjalne służące do wykonywania czynności i zabiegów składających się na proces naprawy, Poza wyposażeniem specjalnym w trakcie napraw samochodów szeroko wykorzystuje się również i liczne urządzenia warsztatowe uniwersalnego przeznaczenia, jak np. przyrządy i narzędzia pomiarowe, obrabiarki uniwersalne, narzędzia skrawające ręczne i maszynowe, urządzenia spawalnicze, urządzenia do metalizacji natryskowej, urządzenia do powlekania galwanicznego itp. Drąg holowniczy jest to stalowa rura o średnicy około 80 mm zaopatrzona na obu końcach w ucha ukształtowane do zakładania na hak pociągowy lub do mocowania w uchwycie sworzniowym. Często w celu ograniczenia szarpnięć jeden z końców drąga zaopatruje się w amortyzator sprężynowy. Długość drąga holowniczego zawiera się zwykle w granicach 1…3 m. Przepisy ruchu drogowego nakładają obowiązek malowania drągów (w celu ich uwydatnienia) w pasy biało-czarne lub biało-czerwone. Drąg łączy samochód ciągnący z ciągnionym, przy czym ten ostatni powinien mieć zadowalająco działające układy: kierowniczy, hamulcowy i kół jezdnych. Wózek holowniczy służy do transportu uszkodzonego samochodu, który nie może być ciągniony przy użyciu drąga holowniczego. Najczęściej stosuje się jednoosiowe wózki na ogumionych kołach, zaopatrzone w uchwyty, które umożliwiają ustawienie i zamocowanie na nich uniesionego częściowo samochodu oraz doczepienie wózka do ciągnącego pojazdu. Samochód spoczywa na uchwytach jedną z osi (elementami zawieszenia lub kołami), podczas gdy druga oś toczy się po drodze za pojazdem ciągnącym. [więcej w: serwis mitsubishi, wózki transportowe, panele fotowoltaiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘panele fotowoltaiczne’

Promiennik podczerwieni

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

W tylnym zawieszeniu sprawdza się bez obciążenia:
— zbieżność, która powinna wynosić 2,5 mm (lub 4 mm przy obciążeniu 2 osobami),
— kąt pochylenia koła +2 0 (lub przy obciążeniu 2 osobami 30).
W tym celu należy odbezpieczyć nakrętki, poluzować je i pokręcając środkową częścią drążka, skrócić go lub wydłużyć. Po przeprowadzonej regulacji należy silnie dokręcić nakrętki i zabezpieczyć je przez zawinięcie podkładki.
Przy wymianie łożysk tocznych konieczne jest użycie specjalnych ściągaczy. Z tego względu należy te pracę powierzyć stacji obsługi.
Okresowa obsługa techniczna samochodu polega na wykonywaniu czynności obsługowych po odpowiednich przebiegach. Zakres i okresy przeglądów oraz prac konserwacyjnych zależą przede wszystkim od warunków eksploatacyjnych. W warunkach normalnej eksploatacji wystarcza poddać przeglądowi samochód po pierwszych 500 km, następnie po 2500 km i dalej co 7500 km.
Samochody OPEL mają tzw. klasyczny układ napędowy — silnik w przedniej części nadwozia i napędzane koła tylne. Wszystkie samochody OPEL mają samoniosące nadwozia, a zespoły jezdne podwozia podwieszone są bezpośrednio do płyty dolnej nadwozia.
Wszystkie samochody mogą przewozić 5 osób. Fabryka dostarcza różne nadwozia tego samego typu, w których montowane są silniki o różnej pojemności i różnej mocy. Zasady obsługi wszystkich modeli Kadett i Olympia, jak również modeli Rekord Są zupełnie podobne. Maksymalne wyeliminowanie punktów smarowania oraz opracowanie konstrukcji ze znacznym zapasem wytrzymałości sprawia, że obsługa samochodów OPEL jest bardzo uproszczona i długie są okresy przebiegu międzynaprawczego samochodu. [hasła pokrewne: autoholowanie, panele fotowoltaiczne, serwis samochodów ]
Samochód Kadett produkowany jest w kilku różnych odmianach nadwozi.
Samochody Kadett mają silniki o mocy od 45 do 90 KM. Natomiast w samochodach Olympia stosowane są silniki o mocy 60, 75 lub 90 KM.

Comments Off