Foteliki samochodowe
Rajdowe i dzieciece foteliki samochodowe.

Posts Tagged ‘niszczarki HSM’

Wskazówki praktyczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2016

Silnik chłodzony powietrzem nagrzewa się znacznie szybciej niż silnik chłodzony cieczą. W związku z tym nawet w czasie silnych mrozów można rozpocząć jazdę nie później niż po 1 min od chwili uruchomienia silnika. Jeżeli silnik pracuje niezbyt regularnie, należy w celu szybszego nagrzania go jechać początkowo na II biegu.
Gaźniki samochodów VW wyposażone są w automatyczne urządzenie wzbogacające mieszankę (ssanie). Skład mieszanki reguluje sprężyna bimetalowa zależnie od temperatury silnika. Co pewien czas należy sprawdzać, czy sprężyna działa prawidłowo i całkowicie cofa dźwignię przepustnicy. Oprócz tego trzeba pamiętać, aby po uruchomieniu silnika nie pozostawiać go na dłuższy czas na biegu jałowym, gdyż bez poruszania pedałem przyspieszenia (co stale odbywa sie podczas jazdy) nie nastąpi wyłączenie urządzenia wzbogacającego.
Samochody VW odznaczają się dobrym przyspieszeniem, co jest bardzo istotne zarówno w ruchu miejskim, jak i podczas wyprzedzania na szosie. Należy jednak pamiętać, że samochód jadący np. z prędkością ok. 50 km/h łatwiej jest wyprzedzić na III niż na IV biegu, gdyż w tym zakresie prędkości na III biegu można uzyskać lepsze przyspieszenie. [podobne: niszczarki HSM, wynajem busów warszawa, Wypożyczalnia samochodów Gdańsk ]
Podczas badań testowych samochodu VW 1300 przez AUTO MOTOR und SPORT uzyskano następujące wyniki (obciążenie, kierowca i 1 pasażer): od O do 40 km/h 4,6 s, od O do 60 km/h 8,1 s, od 0 do 80 km/h 14,7 s, od 0 do 100 km/h od 0 do 120 km/h 53,3 s,
— 1 km ze startu stojącego — 42,0 s,
— prędkość maksymalna — 125,5 km/h.
Podczas badań testowych samochodu VW 1500 .przez POPULAR MOTORING uzyskano następujące wyniki: od O do 30 mil/h (48 km/h) 5,1 s, — od O do 40 mil/h (64 km/h) 8,2 s,
— od O do 50 mil/h (80 km/h) 135 s,
— od O do 60 mil/h (97 km/h) 20 3 s,
— 0,25 mili (404 m) ze startu stojącego 21,2 s,
— prędkość maksymalna — 79 mil/h (127 km/h).
Bieg I służy tylko do ruszania z miejsca i pokonywania wyjątkowo stromych wzniesień. Przełączanie z II na I bieg powinno następować przy prędkości ok. 6 km/h.
Wytwórnia zaleca po rozpędzeniu samochodu do odpowiedniej prędkości nieco cofnąć pedał przyspieszenia i utrzymując go w jednakowym położeniu jechać ze stałą prędkością. Taki sposób jazdy na szosie jest najbardziej ekonomiczny.

Comments Off

Posts Tagged ‘niszczarki HSM’

Wskazówki praktyczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2016

Pcdczas badań testowych samochodu VW 1500 przez PO PULAR MOTORING na przestrzeni 2000 mil uzyskano w różnych warunkach następujące wyniki:
— jazda przy dużym ruchu ulicznym z prędkością 40 mil/h
(64 km/h) — 8,1 1/100 km,
— jazda przy małym ruchu ulicznym z prędkością 50 mil/h
(80 km/h) — 1/100 km,
— jazda na drodze I klasy z prędkością 50 mil/h (80 km/h) —
7,0 1/100 km,
— jazda na drodze I klasy z prędkością 70 mil/h (112 km/h) —
9,2 1/100 km,
— najmniejsze zużycie paliwa podczas jazdy z prędkością
50 mil/h (80 km/h) — 6,3 1/100 km,
— najmniejsze zużycie paliwa podczas jazdy w ruchu miejskim z prędkością 40 mil/h (64 km/h) — 7,35 1/100 km,
— średnie zużycie paliwa podczas testów — 8,2 1/100 km, [podobne: niszczarki HSM, wynajem busów warszawa, Wypożyczalnia samochodów Gdańsk ]
— średnie zużycie paliwa podczas jazdy ze średnią prędkością oraz bez gwałtownego przyspieszania i hamowania — 7,1 1/100 km.
Podczas przeprowadzania testów stwierdzono, że szybkościomierz wskazuje prędkość o ok. 3 km większą od rzeczywistej.
Na wzrost zużycia paliwa ma wpływ: wzrost obciążenia samochodu, bagaż na dachu, ciągnienie przyczepy oraz częste przy— spieszanie i hamowanie. Jeżeli jednak zużycie paliwa przekracza znacznie podane w testach wartości, trzeba sprawdzić przede wszystkim regulację zapłonu i gaźnika.
Wytwórnia zaleca stosowanie do silników VW Î200 i 1300 paliwa o LO 87, a do VW 1500 0 LO — 91 wg metody MM. W związku z tym niedopuszczalne jest stosowanie innej benzyny niż Etylina 94, która i tak wg metody MM ma tylko LO 88.
Zależnie od temperatury otoczenia i stopnia nagrzania silnika zaleca się uruchamiać go w następujący sposób:
— w temperaturze dodatniej lub po krótkiej przerwie w pracy silnika należy jednocześnie z włączeniem rozrusznika naciskać na pedał przyspieszenia;
— gdy silnik jest bardzo nagrzany, jednocześnie z włączeniem rozrusznika należy wcisnąć do oporu pedał przyspieszenia;
— w temperaturze ujemnej należy raz lub dwa razy nacisnąć na pedał przyspieszenia, cofnąć go do położenia wyjściowego, nacisnąć do oporu pedał sprzęgła i dopiero wówczas włączyć rozrusznik.

Comments Off