Foteliki samochodowe
Rajdowe i dzieciece foteliki samochodowe.

Posts Tagged ‘motoryzacja samochody’

Reakcja styczna X kola toczonego ma kierunek przeciwny ruchowi kola

Posted in Uncategorized  by admin
January 2nd, 2018

Reakcja styczna X koła toczonego ma kierunek przeciwny ruchowi koła. W tym przypadku siła tarcia warunkuje toczenie, a nie ślizganie się koła po nawierzchni. Reakcja X dla koła napędowego jest skierowana zgodnie z ruchem koła. Reakcją jest siła tarcia pomiędzy kołem a nawierzchnią drogi jest ona skierowana zgodnie z kierunkiem ruchu samochodu i pozostaje w stosunku prostym do ciężaru przypadającego na koła napędowe samochodu: X = Gl cP gdzie: Gl – ciężar przypadający na koła napędowe (około 0,65 G), cP – współczynnik przyczepności opony do nawierzchni (współczynnik tarcia posuwistego). Reakcja normalna Z określa opory ruchu, powstające podczas toczenia się koła. Kierunek tej reakcji zależy od wzajemnego stosunku odkształceń opony i nawierzchni, tj. od kształtu płaszczyzny dotyku. Rozróżniamy tu trzy możliwości a) odkształcenie drogi jest małe w porównaniu z odkształceniem ogumienia (np. toczenie się ogumienia elastycznego po nawierzchni twardej) b) odkształcenie ogumienia jest małe w porównaniu z odkształceniem nawierzchni (np. poruszanie się koła o obręczy twardej po nawierzchni miękkiej) [przypisy: samochody poleasingowe, Wypożyczalnia samochodów Gdańsk, motoryzacja samochody ]

Comments Off

Posts Tagged ‘motoryzacja samochody’

Reakcja styczna X kola toczonego ma kierunek przeciwny ruchowi kola

Posted in Uncategorized  by admin
January 2nd, 2018

Z dotychczas stosowanych metod doświadczalnego określania współczynnika przyczepności należy wymienić jako najczęściej stosowane następujące: a) hamowanie samochodu na badanym odcinku nawierzchni z wykonaniem pomiaru długości drogi hamowania, b) pomiar dynamometrem przy ciągnieniu przez samochód innego samochodu lub też wózka z zahamowanymi kołami, c) badania na specjalnych urządzeniach, zaopatrzonych w dynamometry, które pozwalają na obracanie się koła pod wpływem działających na niego zewnętrznych sił, dających się zmierzyć. Przeważna ilość dotychczasowych badań postała wykonana za pomocą metody b). Badania w większej części przeprowadzono na nawierzchniach twardych, co pozwoliło wyciągnąć następujące wnioski: 1) zmiana pionowego obciążenia koła samochodu ma nieznaczny wpływ na wielkość współczynnika przyczepności w obliczeniach praktycznych można przyjąć z dostateczną dokładnością, że współczynnik przyczepności opon y samochodu do nawierzchni drogowej nie jest zależny od obciążenia pionowego [podobne: motoryzacja samochody, oklejanie samochodów, wynajem samochodów gdańsk ]

Comments Off