Foteliki samochodowe
Rajdowe i dzieciece foteliki samochodowe.

Posts Tagged ‘legalizacja butli lpg poznań’

Sily dzialajace na kolo samochodu podczas ruchu

Posted in Uncategorized  by admin
July 6th, 2019

Siły działające na koło samochodu podczas ruchu . Badanie toczenia się koła samochodu po nawierzchni drogowej jest utrudnione, gdyż zarówno nawierzchnia drogowa, jak i ogumienie samochodowe wykazują różnego rodzaju odkształcenia, których dokładne analizowanie jest trudne. Odkształcenia te zależą od właściwości materiałów, z których zostały wykonane zarówno nawierzchnia, jak i ogumienie, prócz tego, również od sił i momentów działających na koło, od wymiarów koła, ciśnienia powietrza w ogumieniu i od ukształtowania się powierzchni dotyku. Koło samochodu może się toczyć albo pod wpływem siły doprowadzonej do jego osi (koło toczone), albo też pod wpływem momentu obrotowego (koło napędowe). Zespół sił i momentów, których działanie na powierzchnię dotyku zależy od wielu czynników, warunkuje powstanie reakcji nawierzchni drogowej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘legalizacja butli lpg poznań’

Sily dzialajace na kolo samochodu podczas ruchu

Posted in Uncategorized  by admin
July 6th, 2019

WSPÓŁCZYNNIK PRZYCZEPNOŚCI . Współczynnik przyczepności jest ilorazem reakcji stycznej do nawierzchni drogowej, która może spowodować względne przesunięcie się płaszczyzny dotyku opony samochodowej po nawierzchni przez reakcję normalną, skierowaną prostopadle do nawierzchni. Jest to analogia do znanego z mechaniki określenia współczynnika tarcia między dwoma ciałami twardymi. Dlatego też często uważa się, że współczynnik przyczepności i współczynnik tarcia są pojęciami równorzędnymi. W rzeczywistości jest to możliwe zwłaszcza dla dróg o nawierzchni twardej (sztywnej betonowej, kostkowej, klinkierowej itp.). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘legalizacja butli lpg poznań’

Sily dzialajace na kolo samochodu podczas ruchu

Posted in Uncategorized  by admin
July 6th, 2019

odkształcenia koła i nawierzchni można porównywać (np. poruszanie się koła o ogumieniu elastycznym po nawierzchni miękkiej). W przypadku a) kierunek reakcji Z jest pionowy do góry. Podczas toczenia się koła będzie na niego działać moment oporu toczenia się Mk = Z· a b) reakcja Z ma kierunek działania według promienia do środka koła. Jeżeli przeniesiemy reakcję do środka koła i rozłożymy na składowe (poziomą – Zl i pionową – Z2), otrzymamy siłę oporu toczenia się koła = = Zl. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘legalizacja butli lpg poznań’

Sily dzialajace na kolo samochodu podczas ruchu

Posted in Uncategorized  by admin
July 6th, 2019

Działanie zasilacza taśmowego jest podobne do działania przenośnika taśmowego. Zasilacze tego typu są stosowane do równomiernego zasilania taśmy przenośnika materiałami sypkimi o średnicy ziarn do 150 mm, Wydajność ich jest bardzo duża i dochodzi do 300 ms/godz, a długość ich wynosi od 1,0 do 5,0 m. Zasilacz wahadłowy składa się z leja zasilającego i rynny, której dnem jest ruchomy wózek, połączony z mimośrodem, wskutek czego ruchy wózka są postępowo powrotne. Przy ruchu postępowym razem z wózkiem przesuwa się naprzód pewna ilość materiału, a na jego miejsce zsypuje się pewna ilość nowego materiału. Przy ruchu wstecz materiał opierając się tylną ściankę leja ześlizguje się z wózka i pewna jego ilość przesypuje się przez przednią krawędź na taśmę przenośnika. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »