Foteliki samochodowe
Rajdowe i dzieciece foteliki samochodowe.

Posts Tagged ‘krac otomoto’

Sily dzialajace na kolo samochodu podczas ruchu

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Siły działające na koło samochodu podczas ruchu . Badanie toczenia się koła samochodu po nawierzchni drogowej jest utrudnione, gdyż zarówno nawierzchnia drogowa, jak i ogumienie samochodowe wykazują różnego rodzaju odkształcenia, których dokładne analizowanie jest trudne. Odkształcenia te zależą od właściwości materiałów, z których zostały wykonane zarówno nawierzchnia, jak i ogumienie, prócz tego, również od sił i momentów działających na koło, od wymiarów koła, ciśnienia powietrza w ogumieniu i od ukształtowania się powierzchni dotyku. Koło samochodu może się toczyć albo pod wpływem siły doprowadzonej do jego osi (koło toczone), albo też pod wpływem momentu obrotowego (koło napędowe). Zespół sił i momentów, których działanie na powierzchnię dotyku zależy od wielu czynników, warunkuje powstanie reakcji nawierzchni drogowej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘krac otomoto’

Sily dzialajace na kolo samochodu podczas ruchu

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Przyczepy samowyładowcze . Wielką zaletą przyczep samowyładowczych jest łatwość i szybkość rozładowania z materiałów sypkich, 00 znacznie podnosi ich wydajność transportową. Obecnie coraz częściej stosuje się przyczepy samowyładowcze. Wyładunek z tych przyczep materiałów sypkich może następować: a) przez samoczynne otwieranie dna przyczepy. b) przez przechylenie (obrót) skrzyni dookoła osi podłużnej, a więc wyładowanie na boki. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘krac otomoto’

Sily dzialajace na kolo samochodu podczas ruchu

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Dla ochrony silników przed przeciążeniem przy rozruchu stosuje się sprzęgła elastyczne między silnikiem i przekładnią redukcyjną. Na końcu przenośnika znajduje się kosz załadunkowy, mający dwie boczne ścianki i jedną tylną w położeniu ukośnym, co chroni przy ratowaniu od rozsypywania się materiału na boki, a równocześnie zapewnia całkowite zsuwanie się urobku na taśmę. Dolny otwór kosza jest węższy od taśmy i wynosi 60 do 70% jej szerokości. Zwężenie to ma na celu skierowanie materiału na środek taśmy i uniknięcie jednostronnego jej obciążenia. Przeładowywany z innych urządzeń transportowych (przenośników, silosów itp.) materiał skierowuje się do kosza załadunkowego za pomocą krótkiej rynny zasilającej o długości 1 -7- 3 m. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »