Foteliki samochodowe
Rajdowe i dzieciece foteliki samochodowe.

Posts Tagged ‘koparki’

Naprawa układu korbowego

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Naprawa układu korbowego ma na celu przywrócenie prawidłowego stanu technicznego wszystkich elementów uczestniczących bezpośrednio lub pośrednio w zamianie posuwisto-zwrotnych ruchów tłoków w cylindrach na ruch obrotowy kola zamachowego (i odwrotnie). Tłoki. W ramach naprawy głównej silnika tłoki z reguły wymienia sie na nowe. Naprawy tłoków polegającej na przetoczeniu na tokarce rowków pierścieni na wymiary naprawcze należy unikat.
Zużycie płaszcza określa sie przez wyznaczę otwory w piastach tłoka można rozwiercić na wymiar naprawczy i zastosować nadmiarowy sworzeń tlokowy o zwiększonej średnicy. Po rozwierceniu gładź piast tłoka dogładza się (honuje) następnie sprawdza się prostopadłość osi otworów w piastach tłoka do osi tłoka. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘koparki’

Naprawa układu korbowego

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Pęknięcia lub porowatości w otworach na gruby mocujące głowice do kadłuba naprawia sie przez tulejowanie. Zużyte lub uszkodzone otwory gwintowane naprawia się przez tulejowanie lub przegwintowanie na zwiększone średnice. Inne uszkodzenia głowicy naprawia sie w taki sam sposób jak podobne uszkodzenia kadłuba. Zwichrowanie płaszczyzny przylegania głowicy do kadłuba wykrywa sie i usuwa podobnie jak w przypadku kadłuba. Dopuszczalne zwichrowanie płaszczyzny przylegania głowicy do kadłuba wynosi mm. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘koparki’

Naprawa układu korbowego

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Zależnie od rodzaju łożysk i od sposobu naprawy czopów wałów rozrządu przywraca się luzy nominalne przez: — rozwiercanie — jeżeli wal rozrzadu jest ułożyskowany bezpośrednio w kadłubie silnika, a jego czopy sa naprawiane przez chromowanie lub metalizowanie; otwory łożyskowe rozwierca się odpowiednio do wymiarów naprawczych czopów wału, tulejowanie — jeżeli czopy walu rozrządu są naprawiane przez szlifowanie na wymiary naprawcze, wówczas otwory łożyskowe roztacza się na odpowiednio duży wymiar i wciska się w nie tuleje brązowe, które następnie rozwierca sie stosownie do wymiarów naprawczych czopów walu, wymiana tulei łożyskowych — jeżeli wał rozrządu jest ułożyskowany w tulejach brązowych lub wylanych białym metalem, zużyte tuleje usuwa się i na ich miejsce wciska się nowe; otwory w nowych tulejach łożyskowych roztacza się odpowiednio do wymiarów naprawczych czopów walu, naprawianych z reguły przez szlifowanie. Aby zapewnić współosiowość ułożyskowania wału rozrządu, otwory łożyskowe roztacza się lub rozwierca jednocześnie (kilkoma nożami) łub nie zmieniając ustalenia wrzeciona wytaczarki względem kadłuba. [hasła pokrewne: szyny prądowe, auto szyby, pranie tapicerki ] Naprawa głowicy cylindrów. Głowica cylindrów podlega podobnym uszkodzeniom i postaciom zużyciaa jak kadłub silnika np. pęknięcia koszulki wodnej, pęknięcia Scianki komory spalania, zwichrowania lub porysowania płaszczyzny przylegania do kadłuba, uszkodzenie lub zużycie gwintów w otworach, zużycie gniazd zaworów, zużycie otworów prowadnic zaworów i prowadnic zaworów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘koparki’

Naprawa układu korbowego

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Przyrząd do pomiaru przepustowości dysz umożliwia wyznaczanie wydajności (przepustowości) dysz paliwa i powietrza pod znormalizowanym ciśnieniem 1 m słupa wody w temperaturze + 20 oc. Przyrząd do pomiarów bezwzględnych służy do bezpośredniego mierzenia ilości cieczy (wody) przepuszczanej przez dyszę w określonym czasie. Natomiast przyrząd do pomiarów względnych umożliwia określenie przepustowości badanej dyszy przez porównanie z wzorcową dyszą przyrządu. Przyrząd do kontroli szczelności zaworka iglicowego komory pływakowej gaźnika działa z wykorzystywaniem podciśnienia lub nadciśnienia. Przyrząd podciśnieniowy umożliwia wytwarzanie pod badanym zamkniętym zaworkiem określonego podciśnienia — np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘koparki’

Naprawa układu korbowego

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Urządzenie do sprawdzania pomp paliwa umożliwia wyznaczanie ciśnienia tłoczenia, podciśnienia ssania oraz wydajności pompy bez zdejmowania jej z silnika. Urządzenie takie jest to zbiorniczek z manometrem oraz manowakuometrem, wyposażone w komplet łączników i przewodów. Podczas pomiarów kontrolowana pompa napędzana jest przez silnik samochodu pracujący na biegu jałowym i zasilany paliwem zawartym w komorze pływakowej gaźnika. Przyrząd do sprawdzania poziomu paliwa w komorze pływakowej gaźnika bez zdejmowania go z silnika jest to specjalnie skalowana rurka wskaźnikowa z przewodem i łącznikami, którą łączy się z komorą pływakową gaźnika. Przyrząd tworzy z gaźnikiem naczynie połączone umożliwiając pomiar poziomu paliwa. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘koparki’

Naprawa układu korbowego

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Przyrząd do wykrywania braku wyrównoważenia kół jest to najczęściej elektryczny silnik ustawiony na specjalnym wózku i wyposażony w koło napędowe. Po uniesieniu przodu samochodu, tak aby badane kolo jezdne mogło swobodnie wirować w powietrzu, dostawia sie do niego przyrząd i włącza napęd nadając badanemu kołu prędkość obrotową odpowiadającą szybkości jazdy około 100 km/godz. W razie nawet drobnego braku wyrównoważenia kontrolowane kolo wywołuje wówczas wyraźne drgania samochodu. Przyrząd taki nadaje się jedynie do sprawdzania wyrównoważenia kół obracających sie swobodnie (nienapędzanych). Wyrównoważarka kół jezdnych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘koparki’

Naprawa układu korbowego

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

W celu wyznaczenia zużycia mierzy się średnicę czopa w kierunku podłużnym w dwóch punktach odległych 7 – 10 mm 0d końców czopa, w dwóch prostopadłych do siebie płaszczyznach. Na podstawie pomiarów ustala się wymiary naprawcze czopów głównych i korbowych. Prostolinijność walu korbowego sprawdza się przez pomiar mimośrodowości („bicia”) środkowego czopa głównego wału osadzonego w kłach lub podpartego na dwóch pryzmach. W razie stwierdzenia mimośrodowości powyżej 0,05 mm, której na ogół nic można usunąć przez szlifowanie czopów głównych na wymiar naprawczy, wał korbowy prostuje się na zimno na prasie Śrubowej lub hydraulicznej.
Czopy łożyskowe wału korbowego szlifuje sie na wymiar naprawczy na specjalnej szlifierce zaopatrzonej w uchwyty do mocowania i centrowania wału. Uchwyty te pozwalają na mocowanie szlifowanego wału w taki sposób, że osie czopów korbowych znajdują się dokładnie w osi obrotu wrzeciona. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘koparki’

Naprawa układu korbowego

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Korbowody niekiedy mogą ulec zgięciu lub skręceniu. W razie stwierdzenia takich usterek wskazana jest wymiana odkształconych korbowodów na nowe. Korbowody wykazujące jakiekolwiek pęknięcia lub obłamania należy bezwzględnie wymienił na nowe. Nieznacznie odkształcone korbowody ze stali węglowej można prostować na zimno — zgięte na prasie ręcznej lub hydraulicznej, a skręcone za pomocą specjalnego przyrządu dźwigniowego. Zużytą tulejkę w główce korbowodu wymienia sie na nową, którą po wciśnięciu rozwierca się lub wytacza się na odpowiedni wymiar, a następnie gładzi się (honuje). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘koparki’

Naprawa układu korbowego

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Zespół POWERFLITE 1953 składa się z czterowirnikowej przekładni hydrokinetycznej (pompa, turbina, dwie kierownice, zakres przełożeń 1,0. .2,6) oraz planetarnej skrzynki biegów o dwóch prostych przekładniach planetarnych Zespół nie ma urządzenia ryglującego; a do blokówania napędu służy hamulec bębnowy na wale napędowym. Zakresy pracy zespołu: N-D-L-R. (D — bieg zwolniony i bieg bezpośredni, L — bieg zwolniony). Bieg zwolniony włącza układ sterujący przez włączenie przed niego hamulca, przy czym sprzęgło wielotarczowe oraz tylny hamulec pozostają wyłączone. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘koparki’

Naprawa układu korbowego

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Ciśnieniomierz wtryskiwania (maksymetr) umożliwia bezpośrednie pomiary podczas pracy silnika maksymalnego ciśnienia wytwarzanego przez sekcję tłoczącą pompy wtryskowej lub ciśnienia wtryskiwania. Maksymetr składa się z korpusu, w którym znajduje się kalibrowana sprężyna ściskana śrubą mikrometryczną oraz dysza z zaworem iglicowym. Bęben śruby mikrometrycznej wyskalowany jest w kG/cm2. Korpus ma wymienne łączniki umożliwiające mocowanie maksymetru pomiędzy przewodem wysokiego ciśnienia i wtryskiwaczem lub pomiędzy pompą wtryskowa i przewodem wysokiego ciśmenia. Przyrząd do kontroli wtryskiwaczy jest to specjalna wysoko ciśnieniowa pompa ręczna, wyposażona w manometr o zakresie pomiarowym 0. Read the rest of this entry »

Comments Off