Foteliki samochodowe
Rajdowe i dzieciece foteliki samochodowe.

Posts Tagged ‘Hale magazynowe’

Odpowietrzanie układu hamulcowego

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2016

Do czynności obsługowych należy zaliczyć odpowietrzanie układu hamulcowego. W tym celu należy nałożyć na końcówkę odpowietrznika przewód gumowy, którego drugi koniec powinien być zanurzony w szklanym naczyniu napełnionym do połowy płynem hamulcowym oraz postępować tak, jak to przedstawiono W Części pierwszej,
Podczas odpowietrzania układu należy uważać, aby nie dopuścić do wypompowania całego płynu ze zbiornika, który po odpowietrzeniu ostatniego koła należy dopełnić do poziomu 1 cm poniżej górnej krawędzi zbiornika. Nie należy dolewać natychmiast do zbiornika płynu, który wydostał się podczas odpowietrzania do szklanego naczynia. Płyn należy przed tym dokładnie przefiltrować, aby usunąć z niego ewentualne zanieczyszczenia.
Po prawidłowym odpowietrzeniu pedał nie powinien przy kilkakrotnym naciśnięciu zmieniać położenia i musi być wyraźnie odczuwalny opór płynu.
Hamulec ręczny w samochodzie FIAT 850 powinien być tak wyregulowany, żeby zaczął skutecznie działać na tylne koła po przesunięciu dźwigni hamulca na długość równą 3 do 7 zębów listwy zębatej. Jeżeli skok dźwigni jest większy lub hamowanie przy maksymalnym jej wyciągnięciu nie jest skuteczne, należy taki hamulec wyregulować. W tym celu należy: dźwignię postawić w położeniu neutralnym, a następnie wyciągnąć 0 2 zęby i regulować skok dźwigni, obracając nakrętkę na uchwycie pancerza linki hamulca. Jeżeli skok dźwigni wymaga skrócenia, to długość pancerza należy zwiększyć i odwrotnie, wydłużenie skoku dźwigni (liczonego liczbą zębów listwy zębatej) wymaga skrócenia pancerza.
Hamulec ręczny należy regulować po wyregulowaniu luzów między okładzinami a bębnami hamulcowymi.
Po regulacji hamulca ręcznego należy obowiązkowo sprawdzić, czy luz na tylnych kołach (0,25 mm) między okładziną a bębnem nie uległ zmianie.
Omawiane samochody wyposażone są w światła przednie asymetryczne, to znaczy takie, przy których lewy snop światła jest krótszy od prawego. Umożliwia to lepsze oświetlenie drogi. [hasła pokrewne: hurtownia elektryczna, przyczepy samochodowe, Hale magazynowe ]
Kontrolę świateł przednich przeprowadza sie przy nieobciążosamochodzie i prawidłowo wyregulowanym ciśnieniu powietrza w ogumieniu.
Samochód ustawia się w odległości 5 m od prostopadłej do
1. Odległość —4— mierzona od osi symetrii samochodu, która
jest rozstawieniem punktów koncentracji świateł, musi wynosić 493 mm.
Uw a g a: Odległość A jest równa rozstawieniu świateł przednich mierzona Od ich środka.
2. Odległość B, która określa wysokość punktów koncentracji światła od podłoża. Wynosi ona dla samochodu nowego B=
C — 20 mm używanego B C — 20 mm

Comments Off

Posts Tagged ‘Hale magazynowe’

Odpowietrzanie układu hamulcowego

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2016

Jedną z ważniejszych czynności obsługowych przy przednim zawieszeniu jest okresowe sprawdzanie luzów w łożyskach piasty przedniego koła. Każde koło ma po 2 łożyska wałeczkowe, oporowe. Łożyska te muszą mieć odpowiednio dobrany luz osiowy, który reguluje się i mierzy po całkowitym złożeniu piasty i nałożeniu elementów układu hamulcowego oraz bębna hamulcowego. Łożyska te są ściągane za pomocą jednej centralnej nakrętki wkręcanej na część gwintowaną czopa zwrotnicy.
Luz osiowy łożysk należy sprawdzać za pomocą specjalnego przyrządu, którego podstawę stanowi uchwyt magnetyczny stabilizujący cały przyrząd na bębnie hamulcowym jako bazie pomiaru. Ramię przyrządu ma zamocowany czujnik zegarowy do odczytu wielkości przesunięcia osiowego piasty, a więc luzu. Luz ten powinien wynosić od 0,03 do 0,10 mm. Maksymalny dopuszczalny luz może dojść do 0,13 mm. Jeżeli jest on niższy, to nie należy go regulować, jeżeli nie nastąpiła potrzeba rozebrania piasty,
Pomiar przeprowadza się w następujący sposób:
1. Przyrząd ustawia sie na powierzchni bębna hamulcowego.
2. Należy przesunąć bęben silnie naciskając w stronę wahaczy i ustawić na wierzchołku czopa zwrotnicy nóżkę czujnika, ustawiając podziałówkę na zero.
3. Pociągnąć cały bęben z piastami i łożyskami do siebie i odczytać wielkość luzu. W razie większego luzu niż 0,13 mm, należy przystąpić do jego regulacji, czyli odpowiedniego dociągnięcia nakrętki centralnej.
W przypadku składania piasty po naprawie głównej regulacja powinna mieć następujący przebieg:
I. Dokręcić nakrętkę kluczem dynamometrycznym momentem 2,0 kGm.
2. Pokręcić całą piastą z bębnem hamulcowym energicznym ruchem ręki 4 do 5 razy w lewo i w prawo, aby wałeczki ułożyły się prawidłowo w bieżniach łożysk.
3. Centralną nakrętkę rozluźnić i dokręcić z powrotem momentem 0,7 kGm.
4. Odkręcić nakrętkę o kąt około 30 0. Kąt 300 łatwo jest znaleźć na każdej nakrętce, gdyż odpowiada on przekręceniu jej o pół długości boku nakrętki. Długość jednego boku w mierze kątowej odpowiada 60 0 (6 boków X 600— 360 0), [podobne: klimatyzatory przenośne, Hale magazynowe, akcesoria samochodowe ]
Należy przy tym pamiętać o tvm, że gwint na lewej zwrotnicy ma przeciwny kierunek zwojów niż gwint na zwrotnicy prawej.

Comments Off