Foteliki samochodowe
Rajdowe i dzieciece foteliki samochodowe.

Posts Tagged ‘elektronika pojazdowa’

Urządzenie do kontroli prądnic i rozruszników

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Obecnie stosowane są najrozmaitsze stanowiska wyposażone w odpowiednio skompletowane przyrządy pomiarowe (woltomierze, amperomierze, obrotomierze itd.), o własnym napędzie elektrycznym z przekładniami bezstopniowymi, zaopatrzone w akumulatory, oporniki, układy obciążające mechanicznie, uchwyty itp. Stanowisko takie umożliwia przeprowadzanie kompletnych badań i regulacji prądnic wraz z ich regulatorami oraz rozruszników z ich włącznikami elektromagnetycznymi. Ponadto spotyka się różne urządzenia i przyrządy specjalne, np. do kontroli cewek elektromagnesów, tworników, cewek zapłonowych itd. Obok przyrządów specjalnych stosowane sa również urządzenia przeznaczone do określonych zabiegów kontrolnych lub regulacyjnych poszczególnych zespołów, będące w zasadzie oddzielnymi członami stanowisk.  Obok urządzeń stanowiących wyposażenie podstawowe, stacje obsługi i garaże wyposaża się w najrozmaitsze urządzenia pomocnicze o różnych zadaniach. Dla przykładu poniżej omówiono najbardziej rozpowszechnione spośród tego rodzaju urządzeń pomocniczych, Sprężarka jest przeznaczona do indywidualnego zasilania sprężonym powietrzem urządzeń obsługowych. Najczęściej stosuje sie sprężarki jedno-, dwu- lub trójcylindrowe, jednostopniowe, tłokowe, napędzane silnikami elektrycznymi, wyposażone w zbiorniki sprężonego powietrza, samoczynne wyłączniki i osuszacze powietrza. Wydajność tego rodzaju sprężarek dochodzi do 1,5 mał/min, ciśnienie tłoczenia do 12 kG/cm2, a moc silnika napędowego do 7 kW. Używane są zarówno sprężarki przewoźne jak i stałe. Obrotnica umożliwia zmiany kierunku poruszania się samochodu i pozwala na dobre wykorzystanie powierzchni ciasnego pomieszczenia. Najczęściej obrotnica jest to ułożyskowany pomost drewniany, na którym ustawia sie samochód. Pomost przekręca się wokół swej osi wskutek popychania lub też dzięki własnemu napędowi. Przenośnik sluży do transportowania samochodów przez linie obsługowe lub maszyny do mycia. Przenośnik jest z reguły napędzany silnikiem elektrycznym poprzez przekładnie zębate. Stosowane są przenośniki taśmowe (niosące samochód) lub łańcuchowe (niosące lub ciągnące samochód). Urządzenie do ładowania akumulatorów. Za leżnie od sposobu ładowania (stałe napięcie czy stałe natężenie) oraz źródła prądu ładującego (prąd stały czy zmienny), do ładowania akumulatorów przy użyciu przenośnego prostownika [przypisy: pranie tapicerki warszawa, regały magazynowe, elektronika pojazdowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘elektronika pojazdowa’

Urządzenie do kontroli prądnic i rozruszników

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Zbieżność kół przednich jest to różnica między odległościami obrzeży obręczy w tylnej i przedniej części tarcz kół, mierzona na wysokości osi obrotu kół. Odległość ta powinna wynosić 0+3 mm na jedno koło. Podczas pomiaru samochód powinien być nieobciążony, ustawiony na płaszczyźnie poziomej, z kołami ustawionymi do jazdy na wprost. Po podniesieniu przedniej części samochodu skalę przyrządu ustawia się na „0”. Po opuszczeniu podnośnika drążek pomiarowy powinien wskazywać wartość zbieżności jednego koła w zakresie Od 0 do 3 mm.
Przed regulacją należy rozłączyć mechanizm zwrotniczy, a następnie poluzować przeciwnakrętki. Sama regulacja polega na wkręcaniu lub wykręcaniu Śrub mechanizmu zębatkowego. Wskutek wykręcenia śruby zwiększa się zbieżność, natomiast wskutek wkręcenia zmniejsza. Pół obrotu śrubą powoduje zmianę zbieżności jednego koła 0 1,5 mm.
Zbieżność tylnych kół powinna wynosić 0+4 mm. [hasła pokrewne: transport maszyn, podesty ruchome, elektronika pojazdowa ]
Pochylenie koła jest to kąt między płaszczyzną tarczy koła a pionem. Do sprawdzenia kąta pochylenia koła samochód powinien być ustawiony, jak podczas sprawdzania zbieżności. Różnica polega na tym, że samochód musi być obciążony. Kąt pochylenia koła powinien wynosić 45′.
Kąt pochylenia sworznia zwrotnicy jest to kąt między osią sworzania zwrotnicy i pionem, mierzony w rzucie na płaszczyznę poprzecznego obrysu samochodu. Kąt ten powinien wynosić 13 0 . DO pomiaru tego kąta samochód należy ustawić i obciążyć identycznie, jak do pomiaru pochylenia koła.
Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy jest to kąt między osią sworznia zwrotnicy i pionem, mierzony w rzucie na płaszczyznę podłużnego obrysu samochodu. Kąt ten powinien wynosić 4 0 . Do sprawdzenia kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy samochód należy ustawić identycznie, jak do sprawdzenia pochylenia sworznia.
Wytwórnia zaleca co 10 000 km przebiegu samochodu sprawdzać i ewentualnie regulować zbieżność kół przednich. Regulację należy przeprowadzić niezależnie od okresu poprzedniej kontroli, jeżeli samochód nie wykazuje skłonności do zachowywania kierunku ruchu podczas jazdy po prostej, wykazuje drgania kół przednich, nadmierne zużycie bieżnika opon lub też jest po wypadku, wskutek którego ustawienie kół mogło ulec zmianom.
Regulację kąta pochylenia sworznia zwrotnicy, kąta pochylenia koła, kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy zaleca się przeprowadzać wyłącznie w specjalistycznych stacjach obsługi. Praktycznie obsługa ogranicza się tu zwykle tylko do sprawdzenia, gdyż ustawione fabrycznie kąty ulegają zmianie przeważnie tylko w razie wypadku lub większej naprawy samochodu.

Comments Off

« Previous Entries