Foteliki samochodowe
Rajdowe i dzieciece foteliki samochodowe.

Posts Tagged ‘auto holowanie’

Aparat zapłonowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2016

Wymiana styków przerywacza lub regulacja odstępu między nimi powoduje konieczność ustawienia zapłonu. Czynność tę ułatwia płytka przykręcona do pokrywy napędu rozrządu oraz nacięcie na kole pasowym wału korbowego. Gdy tłok pierwszego cylindra znajduje się w położeniu zwrotu zewnętrznego podczas suwu sprężania, nacięcie na kole pasowym powinno znajdować się dokładnie naprzeciw zęba płytki.
Do samochodu R8 wytwórnia zaleca świece zapłonowe AC 44 F lub MARCHAL 35, a do samochodu RIO świece AC 44 F, MARCHAL 36 lub CHAMPION L85. Swiece zapłonowe mają gwint 14 mm. Prawidłowy odstęp między elektrodami Świec powinien wynosić dla RB mm, a dla RIO 0,5+0,7 mm.
Po przebiegu każdych 10 000 km świece należy wykręcić, oczyścić i sprawdzić odległość między elektrodami. Wytwórnia zaleca czyszczenie świec przez piaskowanie. Odstęp między elektrodami sprawdza się szczelinomierzem drucikowym i w razie potrzeby reguluje się doginając zewnętrzną elektrodę świecy. [patrz też: wywóz gruzu warszawa, auto holowanie, spedycja towarów ]
Przed wkręceniem świecy do silnika zaleca się przetrzeć jej gwint grafitem miękkiego ołówka, co później znacznie ułatwia jej wykręcenie. Wytwórnia zaleca również, aby świecę wkręcać początkowo ręką, gdyż łatwiej jest w ten sposób wyczuć, czy świeca wkręca się prawidłowo. Unika się dzięki temu ryzyka uszkodzenia gwintu w głowicy.
Prawidłowo dobrane świece jednej z podanych wytwórni powinny pracować niezawodnie do 30 000 km przebiegu samochodu. Po tym okresie zaleca się wymienić je na nowe, jeżeli oczywiście wcześniej nie ulegną one jakimkolwiek uszkodzeniom.
Sprawdzając lub wymieniając Świece zapłonowe należy jednocześnie oczyścić przewody zapłonowe oraz ich końcówki. Przy Okazji sprawdzić też stan izolacji przewodów. Uszkodzone przewody należy koniecznie wymienić na nowe. Na rysunku 7.33 pokazano kolejność połączenia przewodów od rozdzielacza do Świec zapłonowych.
Wymiana żarówek w reflektorach nie jest czynnością kłopotliwą i dlatego może i powinien umieć wykonać ją każdy. Przede wszystkim trzeba zdjąć ramkę ozdobną. W tym pociągnąć za języczek pokazany strzałką na rysunku odciągnąć zatrzask i wyjąć cały zespół optyczny. Zdjąć wtyczkę z kołnierza żarówki, po czym zwolnić zatrzaski sprężynowe i wyjąć żarówkę. Założyć nową żarówkę starannie oczyszczoną. Garbik na kołnierzu żarówki zapobiega niewłaściwemu jej ustawieniu. Po wymianie żarówki należy sprawdzić ustawienie reflektora. W niektórych samochodach zespół optyczny wyposażony jest w dźwigienkę obrotową służącą do zmiany strony asymetrycznych świateł (np. po przejechaniu granicy kraju o odmiennym kierunku ruchu.) Należy wówczas wykonać te same czynności, co przy wymianie żarówki. Wyjąć żarówkę, obrócić dźwigienkę według wskazówek, włożyć żarówkę.

Comments Off

Posts Tagged ‘auto holowanie’

Aparat zapłonowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2016

Nie wszystkie prądnice w samochodach R8 i RIO zaopatrzone są w smarowniczki. Jeżeli prądnica ma smarowniczkę, to co 5000 km należy wpuścić do niej kilka kropli oleju silnikowego.
Okresowa obsługa prądnicy wiąże się również z kontrolą naciągu paska klinowego. Prawidłowo naciągnięty pasek powinien uginać sie pod naciskiem kciuka około 10+15 mm. Zbyt luźno naciągnięty pasek ślizga się, wskutek czego zmniejszają się obroty prądnicy i pompy wody. Zbyt mocno naciągnięty pasek powoduje szybkie zużycie łożysk. Jeżeli więc naciąg paska nie jest prawidłowy, należy go wyregulować.
Naciąg paska klinowego reguluje się przez zmianę położenia zluzować dwie nakrętki pokazane Następnie odchylić na zewnątrz
prądnicę za pomocą drewnianego trzonka młotka, wkładając go jako dźwignię między kadłub silnika a prądnicę. Przytrzymać prądnicę tak odchyloną, aby naciąg paska był prawidłowy, po czym silnie dokręcić obie nakrętki.
Po dokręceniu obu nakrętek należy jeszcze raz sprawdzić naciąg paska, gdyż podczas dokręcania nakrętek prądnica może samoczynnie zmienić swe położenie. Należy również pamiętać o konieczności wożenia w samochodzie zapasowego paska klinowego.
Wytwórnia zaleca co 10 000 km przebiegu samochodu smarować rozdzielacz zapłonu. Należy w tym celu zdjąć kopułkę i palec rozdzielacza, a następnie na wkładkę filcową wpuścić 4+5 kropli oleju silnikowego. Jednocześnie należy lekko na— smarować krzywkę smarem łożyskowym.
Zaleca się w tym samym terminie sprawdzić również stan i odstęp styków przerywacza. Odstęp styków przerywacza powinien wynosić 0,4+0,5 mm i sprawdza się go szczelinomierzem listkowym. Zarówno zbyt mały odstęp, jak i zbyt duży jest niekorzystny, gdyż powoduje osłabienie iskry na świecy zapłonowej. [patrz też: wywóz gruzu warszawa, auto holowanie, spedycja towarów ]
Jeżeli powierzchnie styków przerywacza nie są równe, mają wżery lub nadpalenia, styki należy wyjąć, spiłować na równo, a następnie wygładzić specjalnym kamieniem, Nadmiernie zużyte styki najlepiej wymienić na nowe.
W celu ustalenia maksymalnego rozwarcia styków należy pokręcać korbą lub paskiem klinowym wał korbowy silnika. Gdy krzywka wałka aparatu zapłonowego znajdzie się w położeniu, które odpowiada maksymalnemu rozwarciu styków, należy W szczelinę włożyć odpowiedniej grubości blaszkę szczelinomierza. Jeżeli przerwa jest niewłaściwa, należy lekko poluzować wkręt mocujący styk nieruchomy, a następnie wkretem regulacyjnym ustalić właściwą odległość między stykami przerywacza. Po ustawieniu tej odległości dokręcić mocno wkręt.

Comments Off

« Previous Entries