Foteliki samochodowe
Rajdowe i dzieciece foteliki samochodowe.

Posts Tagged ‘auto express imielin’

Reakcja styczna X kola toczonego ma kierunek przeciwny ruchowi kola

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Reakcja styczna X koła toczonego ma kierunek przeciwny ruchowi koła. W tym przypadku siła tarcia warunkuje toczenie, a nie ślizganie się koła po nawierzchni. Reakcja X dla koła napędowego jest skierowana zgodnie z ruchem koła. Reakcją jest siła tarcia pomiędzy kołem a nawierzchnią drogi jest ona skierowana zgodnie z kierunkiem ruchu samochodu i pozostaje w stosunku prostym do ciężaru przypadającego na koła napędowe samochodu: X = Gl cP gdzie: Gl – ciężar przypadający na koła napędowe (około 0,65 G), cP – współczynnik przyczepności opony do nawierzchni (współczynnik tarcia posuwistego). Reakcja normalna Z określa opory ruchu, powstające podczas toczenia się koła. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘auto express imielin’

Reakcja styczna X kola toczonego ma kierunek przeciwny ruchowi kola

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off