Nowe modele samochodów
Oszczędne samochody, salony samochodowe, ceny samochodów nowych.

WYMIANA OLEJU W SKRZYNCE BIEGOW I PRZEKŁADNI GLOWNEJ

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2016

Skrzynka biegów i przekładnia główna wraz z mechanizmem różnicowym znajdują się we wspólnej obudowie. Mają jeden wspólny otwór wlewowy i dwa oddzielne otwory do spuszczania zużytego oleju.
W otwór wlewowy, a jednocześnie kontrolny A (rys. 9.9), wkręcony jest korek, który należy odkręcić kluczem fajkowym trzpieniowym sześciokątnym 17 mm. Przez otwór ten wlewa się 2,5 1 oleju hipoidalnego o lepkości SAE 90 (zamiennikiem jest olej krajowy Hipol 15). W razie eksploatacji samochodu w zimie, gdy temperatura spada poniżej —25 o c, wytwórnia zaleca olej hipoidalny 0 lepkości SAE 80 (zamiennikiem jest olej krajowy Hipol 10). Olej w skrzynce biegów i przekładni głównej należy wymieniać co 50 000 km. Natomiast co 5000 km należy sprawdzać poziom oleju, który powinien sięgać do krawędzi otworu wlewowego.
Zużyty olej należy spuszczać bezpośrednio po jeździe, gdy zespół napędowy jest dobrze nagrzany, co znacznie ułatwia i przyspiesza spłynięcie olej u. Dwa korki spustowe B (rys. 9.9) odkręca się kluczem fajkowym trzpieniowym sześciokątnym 17 mm. Z korków spustowych trzeba usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
DO wymiany oleju samochód powinien być ustawiony na kanale lub na podnośniku. Ze względu na trudny dostęp olej powinien być wlewany z dystrybutora, specjalną pompką do oleju Lub dużą gumową gruszką zakończoną końcówką z tworzywa sztucznego. Otwór A (rys. 9.9) jest jednocześnie otworem kontrolnym i dlatego Wlewając pomału olej należy uważać na moment, gdy zacznie się on przelewać, co oznacza, że obudowa skrzynki biegów i przekładni głównej zostały napełnione całkowicie świeżym olejem. Po napełnieniu obudowy korek należy silnie dokręcić.
Ze względu na to, że przekładnia hipoidalna musi być smarowana wyłącznie odpowiednim do tego celu gatunkiem oleju, w ra— zie braku takiego Oleju — lepiej jest przejechać nawet tysiąc ki— lometrów ponad normę, niż wlać niewłaściwy olej. W przypadku wycieku oleju można go uzupełnić jedynie tym samym gatunkiem, jaki znajduje się w obudowie. Płukanie obudowy skrzynki biegów i przekładni głównej nie jest zalecane przez wytwórnię,
Prawidłowy naciąg paska klinowego jest sprawą bardzo ważną. Zbyt luźny pasek ślizgając się powoduje niedostateczne chłodzenie siimka przez dmuchawę i niedostateczne ładowanie akumulatora przez prąanłcę. Zbyt mocno naciągnięty pasek klinowy powoduje szybsze zuzycie łozysk prądnicy i dmuchawy.
W związku z tym konieczne jest okresowe sprawdzanie naciągu paska klinowego. Czynność tę wykonuje się po pierwszych 500 km, a następnie co 5000 km. Naciąg sprawdza się w połowie odległości między kołami pasowymi. Prawidłowo naciągnięty pasek pod naciskiem kciuka powinien ugiąć się 15 mm.
Do regulacji naciągu paska klinowego służą podkładki umieszczone między tarczami i pod nakrętką koła pasowego prądnicy. Nakrętkę tego koła odkręca się kluczem nasadowym 21 mm. Aby odkręcić nakrętkę, należy unieruchomić koło pasowe (rys. 9.10). Po odkręceniu nakrętki zdejmuje się podkładki zewnętrzne, ze— wnętrzną połówkę koła pasowego oraz podkładki znajdujące się między tarczami koła pasowego (rys. 9.11).

Comments Off

Zalecane gatunki olejów

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2016

Własności myjące oleju typu HD powodują szybką zmianę jego barwy (ciemnienie). Jest to objaw normalny nawet w nowym i najbardziej prawidłowo pracującym silniku
Wytwórnia zaleca wymianę oleju w silniku co 5000 km. Jednak podczas eksploatacji zimowej olej „starzeje się”, tzn. traci swe własności smarne znacznie szybciej niż w okresie letnim. Wtryski— wanie paliwa i włączanie urządzenia wzbogacającego mieszankę powoduje rozrzedzanie oleju paliwem, które nie zdąży odparować w zimnym silniku. W związku z tym w zimie zaleca sie WYmieniaĆ olej co 2500 km, zwłaszcza gdy samochód eksploatowany jest na krótkich odcinkach w ruchu miejskim. Jeżeli w tych warunkach samochód przebywa tylko kilkaset kilometrów miesięcznie, to olej należy wymieniać co 6+8 tygodni. Gdy temperatura przez dłuższy czas utrzymuje się poniżej —25 oc, olej należy wymieniać co 1250 km.
Badania przeprowadzone w Szwecji wykazały, że zużycie silnika, jakie następuje po przejechaniu kilkuset kilometrów, jest takie samo, jak podczas jednorazowego rozruchu silnika w zimie.
Poziom oleju w misce olejowej należy sprawdzać wskaźnikiem bagnetowym A (rys. 9.7) kilka minut po wyłączeniu silnika. Olej powinien znajdować się w zakresie miedzy górną a dolną kreską. Obniżenie sie poziomu oleju od górnej kreski wskaźnika do dolnej świadczy o ubytku ok. I I Oleju. Brak oleju należy uzupełnić takim samym olejem, jaki znajduje się w misce olejowej silnika. Po wlaniu oleju przez otwór wlewowy zamykany pokrywą B (rys. 9.7) należy poczekać 2+3 min aż olej całkowicie spłynie do miski Samochód powinien być przy tym ustawiony poziomo. Dopiero wówczas można prawidłowo zmierzyć poziom oleju. Sprawdzanie poziomu powinno się odbywać co ok. 500 km przebiegu samochodu.
Wymiana oleju w silniku powinna odbywać się, gdy silnik jest nagrzany, a więc najlepiej bezpośrednio po przejechaniu kilku kilometrów. W celu spuszczenia oleju należy kluczem oczkowym jedno- lub dwustronnie odgiętym 21 mm wykręcić korek spustowy B (rys, 9.8), który znajduje się w środku filtru oleju na dnie miski olejowej. Z powierzchni korka należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia. Wymianę oleju najlepiej jest przeprowadzać, gdy samochód jest ustawiony nad kanałem lub na podnośniku, gdyż w innym przypadku dostęp do korka spustowego jest dość trudny.
Płukanie silnika jest zbędne, gdyż oleje typu HD zawierają dodatki zmywaj ące wszelkie zanieczyszczenia i osady tworzące się w silniku.
Po spuszczeniu oleju należy wyjąć filtr oleju. W tym celu trzeba odkręcić kluczem oczkowym jedno- lub dwustronnie odgiętym 10 mm 6 nakrętek A (rys. 9.8) pokrywy filtru. Po wyjęciu filtru należy sitko C (rys. 9.8) wypłukać w oleju napędowym i osuszyć sprężonym powietrzem. Sprawdzić stan uszczelek filtru i w razie konieczności wymienić je. Następnie należy założyć filtr, przykręcić pokrywę i wkręcić korek spustowy, po czym Wlać 2,5 1 świeżego oleju. Uruchomić silnik i sprawdzić, czy olej nie wycieka przez jakiekolwiek nieszczelności.

Comments Off

« Previous Entries